|embarque_src

Le filtre |embarque_src appliqué à une balise img permet de passer sa source sous forme d’un Data URI Scheme encodé en base 64

  • Apparu en : SPIP 2.1

Het filter |embarque_src past op een afbeelding het «Data URI Scheme» gecodeerd in base 64 toe, wat direct de gegevens bevat.
Dat gebeurt in de vorm: <img src="data:[<mediatype>][;base64],<data>" />.

Lees meer in het Engels over het Data URI Scheme.

Voorbeeld:

Waar [(#CHEMIN{images/tdm.png}|balise_img)] als resultaat
<img src="squelettes/images/tdm.png" width='16' height='16' /> geeft,
zal [(#CHEMIN{images/tdm.png}|balise_img|embarque_src)]
retourneren: <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAFo9M/3AAAABGdBTUEAANb..."  width='16' height='16'  />.
Het bestand zelf wordt niet geladen maar kan direct aan de hand van de datastring worden weergegeven.

Beperkt formaat

Het filter is uitsluitend bedoeld voor kleine afbeeldingen.
Is een afbeelding te groot (standaard maximaal 4 kB), dan zal het filter niet transformeren, maar gewoon het pad naar de afbeelding doorgeven.

Van deze limiet kan wel worden afgeweken:
[(#CHEMIN{img/newsletter_banner.png}|balise_img|embarque_src{9000})]
zal tot 9kB de omzetting uitvoeren.

NB: dit filter is onderdeel van plugin-dist compresseur met PHP functie filtre_embarque_fichier.
Let op: niet alle browsers en email programma’s kunnen met deze data omgaan.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands