|choixsivide

Het filter |choixsivide{zoja, zonee} is gelijk aan het filter |?{zoja, zonee}. Het kan één of twee parameters hebben:
-  zoja is de weer te geven waarde als het gefilterde element leeg is;
-  zonee is optioneel en geeft de waarde die moet worden weergegeven als het element niet leeg is.

[(#TEXTE|choixsivide{"-geen tekst-", #TEXTE})] toont "-geen tekst-" als het veld #TEXTE niet werd ingevuld in het privé gedeelte, maar toont die tekst wél als het veld niet leeg is.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands