|nom_mois

  • Apparu en : SPIP 1.0.4

Het filter |nom_mois, toegepast op een datumbaken dat een geldige datum retourneert, toont de naam van de maand in de taal van de huidige context.

Voorbeeld: bij een artikel dat werd gepubliceerd op 22-01-2015, geeft
[(#DATE|nom_mois)] als resultaat «januari».

Aan dit filter kan het argument «abbr» worden toegevoegd voor een afgekort resultaat:
[(#VAL{2015-01-22}|nom_mois{abbr})] toont «jan.»


Lees ook de filters |nom_jour en |saison.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands