|normaliser_date

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |normaliser_date retourneert een datum in het formaat "Y-m-d H:i:s" (Jaar-maand-dag uren:minuten:seconden).

Pas je het filter toe op een datum in het formaat RFC 3339 (2012-03-27T22:54:10Z), dan zal het filter |normaliser_date de datum omzetten in een formaat «Jaar-maand-dag uren:minuten:seconden» (2012-03-28 00:55:41)

Voorbeeld:
Je datum (#DATE) staat geregistreerd in het formaat «Y-m-d» en bevat geen tijdsindicatie. Maar je wilt de datum vergelijken met een andere datum die wel een tijdsindicatie bevat. Om te zorgen dat de twee elementen met elkaar vergeleken kunnen worden, zet je de datum om met: [(#DATE|normaliser_date)].

Het filter biedt nog een mogelijkheid:
Wanneer je een argument «true» aan het filter toevoegt, zet het alle «-00» waardes (dus een niet gedefinieerde maand of dag) om in «-01».
Bijvoorbeeld: [(#VAL{2012-00-00}|normaliser_date{true})],
geeft: «2012-01-01 00:00:00».

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands