Door SPIP herkende bestandsformaten

  • Apparu en : SPIP 2.0

SPIP herkent een bepaald aantal bestandsformaten in de lus DOCUMENTS.
Wanneer SPIP een bepaald formaat niet herkent, zal dat bestand door SPIP om veiligheidsredenen worden gezipt. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een php-bestand als uitvoerbaar bestand wordt geïnterpreteerd, wanneer het als bijlage bij een rubriek wordt gevoegd.

Wil je een extra bestandsformaat toevoegen aan de lijst van herkende formaten, bijvoorbeeld een PowerPoint (.pps), dan moet je de extensie toevoegen aan de tabel spip_types_documents van je SPIP database. Je kunt dit bijvoorbeeld doen via phpMyAdmin [1].
Voor een lijst waar iedere MIME TYPE in staat vermeld, kun je onder andere terecht op Wikipedia Multipurpose Internet Mail Extensions.

Dit is de lijst van herkende extensies/formaten in SPIP 2.1, gesorteerd op alfabetische volgorde:

titreextensionmime_typevignette
3rd Generation Partnership Project 3gp video/3gpp
Abiword abw application/abiword
Adobe Illustrator ai application/illustrator
AIFF aiff audio/x-aiff
Annodex anx application/annodex
Annodex Audio axa audio/annodex
Annodex Video axv video/annodex
Audio Book for Adobe Flash Player f4b audio/mp4
Audio for Adobe Flash Player f4a audio/mp4
AVI avi video/x-msvideo
Binary Data bin application/octet-stream
BitTorrent torrent application/x-bittorrent
Blender blend application/x-blender
BMP bmp image/x-ms-bmp
BZip bz2 application/x-bzip2
C header h text/x-chdr
C source c text/x-csrc
Cascading Style Sheet css text/css
Comma Separated Values csv text/csv
Debian deb application/x-debian-package
Digital Video dv video/x-dv
DjVu djvu image/vnd.djvu
Excel xlam application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12
Excel xls application/vnd.ms-excel
Excel xlsm application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12
Excel xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Excel binary xlsb application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12
Excel template xltm application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12
Excel template xltx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template
Flash swf application/x-shockwave-flash
Flash Video flv video/x-flv
Free Lossless Audio Codec flac audio/x-flac
GIF gif image/gif
GIMP multi-layer xcf application/x-xcf
Google Earth Placemark File kmz application/vnd.google-earth.kmz
GZ gz application/x-gzip
HTML html text/html
JPEG jpg image/jpeg
Keyhole Markup Language kml application/vnd.google-earth.kml+xml
LaTeX tex text/x-tex
LaTeX Class cls text/x-tex
LaTeX DVI dvi application/x-dvi
LaTeX Style Sheet sty text/x-tex
Matroska Audio mka audio/mka
Matroska Video mkv video/mkv
Midi mid audio/midi
MNG mng video/x-mng
MP3 mp3 audio/mpeg
MPEG mpg video/mpeg
MPEG4 mp4 application/mp4
MPEG4 Audio m4a audio/mp4a-latm
MPEG4 Audio m4b audio/mp4a-latm
MPEG4 Audio m4p audio/mp4a-latm
MPEG4 playliste m4u video/vnd.mpegurl
MPEG4 Video m4v video/x-m4v
Musepack mpc audio/x-musepack
Ogg Audio oga audio/ogg
Ogg Multiplex ogx application/ogg
Ogg Speex spx audio/ogg
Ogg Video ogv video/ogg
Ogg Vorbis ogg audio/ogg
opendocument chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart
opendocument database odb application/vnd.oasis.opendocument.database
opendocument formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
opendocument graphics odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
opendocument graphics-template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
opendocument image odi application/vnd.oasis.opendocument.image
opendocument presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
opendocument presentation-template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
opendocument spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
opendocument spreadsheet-template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
opendocument text odt application/vnd.oasis.opendocument.text
opendocument text-master odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master
opendocument text-template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template
OpenOffice.org sxw application/vnd.sun.xml.writer
OpenOffice.org Calc sxc application/vnd.sun.xml.calc
OpenOffice.org Impress sxi application/vnd.sun.xml.impress
Pascal pas text/x-pascal
PDF pdf application/pdf
Photoshop psd image/x-photoshop
PNG png image/png
Portable Game Notation pgn application/x-chess-pgn
PostScript eps application/postscript
PostScript ps application/postscript
PowerPoint ppt application/vnd.ms-powerpoint
Powerpoint pptm application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12
Powerpoint pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Powerpoint addin ppam application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12
Powerpoint slideshow ppsm application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12
Powerpoint slideshow ppsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
Powerpoint template potm application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12
Powerpoint template potx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template
Protected Video for Adobe Flash Player f4p video/mp4
QuickTime mov video/quicktime
QuickTime qt video/quicktime
RealAudio ra audio/x-pn-realaudio
RealAudio ram audio/x-pn-realaudio
RealAudio rm audio/x-pn-realaudio
RedHat/Mandrake/SuSE rpm application/x-redhat-package-manager
RTF rtf application/rtf
Scalable Vector Graphics svg image/svg+xml
StarOffice sdd application/vnd.stardivision.impress
StarOffice sdw application/vnd.stardivision.writer
Stuffit sit application/x-stuffit
texte txt text/plain
TGZ tgz application/x-gtar
TIFF tif image/tiff
TTF Font ttf application/x-font-ttf
Video for Adobe Flash Player f4v video/mp4
WAV wav audio/x-wav
WebM webm video/webm
Windows Media asf video/x-ms-asf
Windows Media wmv video/x-ms-wmv
Word doc application/msword
Word docm application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12
Word docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Word template dotm application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12
Word template dotx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
XML xml application/xml
XSPF xspf application/xspf+xml
Zip zip application/zip
Liste des MIME_TYPE (SPIP 2.1)

Voetnoot

[1door middel van de SQL opdracht: INSERT INTO `spip_types_documents` VALUES('pps', 'PowerPoint', '', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'non', 'oui', NOW(), 'file');

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, corsu, English, Español, français, Nederlands, українська