Meertalige sites maken

Versie 1.7 van SPIP introduceerde de mogelijkheid met SPIP een site in meerdere talen te maken. Deze mogelijkheid wordt gekenmerkt door:
-  # de mogelijkheid om informatie in meerdere talen te publiceren, met inachtneming van de typografische regels van elke taal, de schrijfrichting (in het Arabisch en Farsi schrijft men van rechts naar links), de weergave van bepaalde informatie (de datum en formulieren in de juiste taal,...)
-  # het bestaan ​​van banden tussen de verschillende vertalingen van een artikel waarmee aan bezoekers kan worden aangegeven dat het artikel in verschillende talen beschikbaar is en wat het originele artikel is. Kijk voor een voorbeeld onder de titel van dit artikel!

Zeer flexibele structuren

Hoewel eenvoudig te gebruiken is de meertaligheid in SPIP op verschillende wijzes en met zeer flexibele structuren te realiseren. Toch raden wij de volgende configuraties aan om het werk van de redacteuren en beheerders te vergemakkelijken:

-  Op een site bedoeld om talrijke artikelen in verschillende talen te publiceren is de gemakkelijkste manier om talen via de hoofdrubrieken te definiëren; de taal van elk artikel zal zo worden bepaald door de rubriek; de koppeling tussen de verschillende vertalingen van hetzelfde artikel wordt gecreëerd, maar het definiëren van de taal van een individueel artikel wordt geblokkeerd (de taal van wordt dus uitsluitend bepaald door de rubriek). Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop de site functioneert die je momenteel bezoekt. De auteurs zien op deze manier hun werk vereenvoudigd en de (hiërarchische) structuur van de site niet ingewikkeld. Bovendien is eenvoudiger te bepalen welke administrateurs verantwoordelijk zijn voor een taal ("beheerder van één rubriek").

-  Op een site waar maar heel af en toe een vertaling van een artikel gebeurt, kan de taal beter op artikelniveau worden bepaald en in één rubriek meerdere vertalingen van een artikel onderbrengen (omdat zij betrekking hebben op hetzelfde thema). Dan hoeft geen taal te worden gedefiniëerd per rubriek.

-  De oplossing om beide methoden te combineren (soms de taal instellen per rubriek en soms voor artikelen) moeten worden voorbehouden aan zeer specifieke gevallen: hoewel het een grote flexibiliteit biedt, kan het beheer van de site en het maken van skeletten erdoor bemoeilijkt worden. Ook induceert het inconsistenties in de logische structuur van de site.

Een simpele "truc" vereenvoudigt het leven en de interface van het privé gedeelte. Bovendien vermijdt ze verkeerd gebruik door de redactie. Je kunt de meertalige functies activeren wanneer de rubrieken worden gedefiniëerd (of af en toe enkele artikelen moeten worden vertaald) en deze vervolgens weer uitschakelen als je klaar bent. De meertaligheid zal niet worden verwijderd en functioneert op een transparante wijze voor de deelnemers aan de site.

Het opvolgen van de vertalingen

De pagina in het privé gedeelte die "De hele site" toont, kan de status van de vertalingen volgen. Dit is vooral nuttig voor sites waarin alle artikelen moeten zijn vertaald.

Une page pour suivre l’état des traductions

In dit voorbeeld zie je per rubriek de lijst van artikelen. Aan de linkerkant staat de taal van het oorspronkelijke artikel artikel (hier "fr" voor "Frans") en de juiste staat van de vertaling in vier andere talen (Arabisch, Duits, Engels, Spaans):
-  * Witte rechthoeken geven aan dat het artikel niet is vertaald;
-  * Donkergroene rechthoeken geven aan dat het artikel werd vertaald en de vertaling up-to-date is en het is niet nodig vertalers eraan werken;
-  * Lichtgroene rechthoeken geven de artikelen vertaald zijn, maar dat het oorspronkelijke artikel nadien is gewijzigd en de vertaler het artikel in zijn taal dus moet bijwerken.

Meertalige skeletten

De publieke interface van een SPIP site is uitgevoerd met een systeem van "skeletten", modellen waarmee de webpagina’s opgebouwd. SPIP biedt een reeks mogelijkheden om deze skeletten zelf meertalig te maken (om bijvoorbeeld in het Franse deel van deze documentatie wordt de tekst "Télécharger la dernière version" weergegeven, maar in het Engels deel van de site staat "Download the latest version").

Deze meer technische aspecten bedoeld voor de webmaster staan beschreven in een ande artikel van deze documentatie.

SPIP is niet massaal meertalig

In tegenstelling tot sommige andere Content Management Software (CMS), zoals Glastnost is SPIP niet massaal meertalig.

In een massaal meertalig systeem kunnen absoluut alle componenten worden vertaald en bestaat een interface die aangepast is om deze bewerking uit te voeren. In SPIP, is de keuze in essentie beperkt tot het vertalen van artikelen (er zijn methoden bestaan ​​om deze beperking te omzeilen, maar deze zijn bewust gereserveerd voor zeer ervaren gebruikers).

Deze keuze kan verklaard worden op verschillende manieren.

-  In de eerste plaats door de geschiedenis van SPIP. SPIP was oorspronkelijk helemaal niet meertalig, dus de meertaligheid is te laat in haar evolutie ingevoerd. Het zou tot eindeloze ontwikkelingstijd en de risico’s van grote bugs kunnen leiden.

-  Het fundament van SPIP is het zoeken naar ergonomisch product dat door een beginnend gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. Daarom werd de voorkeur gegeven aan een evolutie die de logica van SPIP (duidelijk geïdentificeerde artikelen, ingedeeld in rubrieken en niet verschillende versies van hetzelfde artikel in verschillende versies van dezelfde rubrieken) vasthoudt en geen afbreuk doen aan de ergonomische uitgangspunten van het systeem.

-  Een massaal meertalig systeem moet een interface hebben die volledig is georiënteerd rond de vertaalfuncties. Maar een groot aantal sites gemaakt met SPIP heeft ofwel een enkele taal of slechts enkele vertaalde artikelen. Daarom werd de keuze gemaakt om meertaligheid niet de belangrijkste functie van de interface te maken.

-  Alhoewel de keuze van SPIP voor een meertalig systeem minder voor de hand lijkt te liggen dan voor een massaal meertalig systeem, biedt het in vele opzichten een grotere vrijheid voor webmasters: de mogelijkheid van het hebben van meerdere artikelen die vertalingen van elkaar zijn en items die in verschillende talen staan geschreven zonder onderlinge koppeling, aparte rubrieken per talen en rubrieken die artikelen in meerdere talen bevatten...

De taal van de bezoekers

Standaard past een meertalige website onder SPIP zich niet aan aan de taal van de bezoeker (bv directe weergave van artikelen in het Frans bij Franstalige bezoekers en Engelse artikelen voor Engelse bezoekers). Het is met SPIP realiseer, maar het gebruik van deze functies niet eenvoudig.

Dit is een bewuste keuze:
-  Het is uiterst zeldzaam dat gebruikers hun browsers configureren met hun taalvoorkeur. De taal van een gebruiker wordt meestal geïdentificeerd door de taalinstelling van hun browser. Hoeveel Nederlanders hebben een computer met Engelstalige software...
-  Vaak begrijpt een bezoeker meerdere talen, maar met verschillende taalvaardigheden. En tijdens zijn bezoek zal hij, in plaats van een automatische keuze, misschien zijn voorkeur aan willen passen aan zijn leesvaardigheid.
-  Voor de webmaster die de site-interface beheert, is het zeer complex om een ​​navigatiesysteem op basis van taalautomatisering te creëren.

Portfolio

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 07/04/16

Vertalingen: català, corsu, English, Español, فارسى, français, Nederlands, українська