Typografische afbeeldingen

Grafische titels met het lettertype van je keuze

Wanneer GD2 en Freetype op de server van de site zijn geïnstalleerd [1], SPIP kan zelf afbeeldingen maken uit titels (maar eigenlijk van alle elementen van de database) met gebruikmaking van het lettertype van jouw keuze.

De functie dit dit effect realiseert is image_typo. Op deze bladzijde laten we de verschillende variabelen zien die je met deze functie kunt gebruiken.

[(#TITRE|image_typo)]

Wanneer je geen enkele variabele toevoegt gaat image_typo het standaard lettertype gebruiken dat met SPIP wordt meegeleverd: Dustismo, een GPL lettertype van Dustin Norlander. Ze staat in de submap polices van de map squelettes-dist.

police (Lettertype)

Je kunt de naam van een ander lettertype aangeven wat je dan ook op je site zal moeten installeren.

[(#TITRE|image_typo{police=dustismo_bold.ttf})]

(Dustismo-bold wordt ook met SPIP meegeleverd.)

In theorie kan je allerlei soorten lettertypes gebruiken: TrueType, PostScript Type 1, OpenType... Maar afhankelijk van de configuratie van de site worden sommige types niet geaccepteerd.

De lettertypes moeten worden geïnstalleerd in een submap /polices van de map met je persoonlijke skeletten.

Wil je bijvoorbeeld een TrueType bestand installeren, dan wordt dat:
polices/stencil.ttf
je kunt dit nieuwe lettertype nu gebruiken [2].

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf})]

taille (Grootte)

Je kunt de te gebruiken grootte van het lettertype aangeven. Dat doe je met de variabele taille.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,taille=36})]

Let op: vermeldt geen «36pt», maar alleen «36», zonder eenheid.

couleur (Kleur)

Met deze variabele bepaal je de kleur. Standaard is dat zwart. Het is een heximale RGB kleur, altijd in d evorm «3399BB». Let op: geen «#» plaatsen.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,taille=36,couleur=4433bb})]

largeur (Breedte)

Met variabele largeur geef je de maximale breedte van de afbeelding aan. Let op: het is een maximale waarde; de echte afbeelding wordt automatisch «herkaderd».

De eerste weergave hieronder is gemaakt met een maximale breedte van 300 pixels en de tweede met eeb maximale breedte van 400 pixels.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,largeur=300})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,largeur=400})]

align (Alineëring)

De variabele align forceert een bepaalde alineëring van meerdere regels tekst (indien van toepassing) naar links, rechts, of gecentreeerd. Hiervoor wordt een Engelese syntax gebruikt, zoals in stylesheets.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,align=left})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,align=center})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,align=right})]

hauteur_ligne (Regelafstand)

De variabele hauteur_ligne geeft de afstand tussen twee regels tekst aan (indien van toepassing).

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,taille=36,hauteur_ligne=80})]

padding (Bladvulling)

Bepaalde lettertypes «overschreiden» hun weergavegebied wat kan resulteren in afgebroken letters. De variabele padding voegt, bij uitzondering, een extra spatie toe rond de typografische weergave.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,padding=5})]

De afbeelding filteren

Het resultaat van image_typo is een afbeelding en daarop kunnen we de filters voor afbeeldingen toepassen. Zo maken we onderstaande afbeelding semi-transparant en geven het een textuur.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,couleur=aa2244}|image_alpha{60})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,couleur=aa2244}|image_masque{carre-mur.png})]

Voetnoot

[1GD2 is een grafische extensie van PHP, die allerlei grafische manipulaties mogelijk maakt. Freetype, meestal met GD2 geïnstalleerd, is een extensie die tekst in een afbeelding plaatst aan de hand van een lettertype (Truetype of Postscript). Vraag in geval van twijfel of GD2 is geïnstalleerd.

[2Let op: wanneer je de map niet beschermt (bijvoorbeeld met een htaccess), dan is je lettertype vanaf het internet te benaderen. En wanneer je gekochte lettertypes gebruikt, zou je zo de voorwaarden voor het gebruik kunnen overtreden.

Door image_typo wordt een afbeelding in PNG 24 formaat gemaakt met een alfalaag die transparantie mogelijl maakt. Om te zorgen dat Microsoft Explorer de transparantie goed weergeefr, gebruikt SPIP een specifieke CSS class, format_png, gedefinieerd in spip_style.css; deze roept een behavior aan die weergave in MSIE mogelijk maakt.

De weergave met sommige lettertypes (met name Engelse en sommige cursiefschriften) is problematisch. De renderingtechnieken van GD2 zijn nog in ontwikkeling.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: català, English, Español, français, italiano, Nederlands