|nom_mois

  • Apparu en : SPIP 1.0.4

El filtre |nom_mois (a partir d’SPIP 1.0.3, SPIP 1.0.4, SPIP 1.0.5), aplicat a una etiqueta que retorna una data vàlida, mostra el nom literal del mes (gener, febrer, març...).

Exemple: per un article publicat el 22-01-2008,
[(#DATE|nom_mois)] mostrarà «gener».


Veure també els filtres |nom_jour i |saison

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands