|afficher_tags

  • Apparu en : SPIP 1.8

En el marc d’una sindicació, el filtre |afficher_tags aplicat a l’etiqueta #TAGS mostrarà per l’article sindicat a escollir:
els tags/paraules clau: [(#TAGS|afficher_tags{tag})],
la secció/categoria: [(#TAGS|afficher_tags{directory})],
els documents adjunts/podcast : [(#TAGS|afficher_tags{enclosure})].

(Per defecte [(#TAGS|afficher_tags)] és equivalent a [(#TAGS|afficher_tags{'tag, directory'})].)

Més informacions detallades a la pàgina de l’etiqueta #TAGS

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands