|lien_ou_expose

El filtre |lien_ou_expose retorna o bé un enllaç clicable o bé un títol simple.

  • Apparu en : SPIP 2.1

Aplicat a un URL, el filtre |lien_ou_expose{títol, condició} mostra en funció del resultat de la condició o bé l’enllaç clicable cap a aquest url, o bé només el títol passat en argument.

Exemple:
[(#URL_RUBRIQUE|lien_ou_expose{#TITRE, #ENV{test}|=={en_cours}})]
mostrarà si existeix una variable anomenada «test» i amb un valor «en_cours» a l’entorn:
   Titol_de_la_seccio
sinó mostrarà:
   Titol_de_la_seccio

  
  
  

El filtre accepta també 3 arguments suplementaris opcionals «class», «title» i «rel»

[(#URL_RUBRIQUE|lien_ou_expose{#TITRE, #ENV{test}|=={en_cours}, spip_lien, la super rubrique, biblioentry})]

produint llavors o bé la font html següent (en funció de la condició):

<a href='-Titol_de_la_seccio-.html' class='spip_lien' title='la millor secció' rel='biblioentry'>Titol_de_la_seccio</a>


o bé:

<strong class='on'>Titol_de_la_seccio</strong>

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands