|textebrut

  • Apparu en : SPIP 1.4

El filtre |textebrut transforma el retorn de l’etiqueta sobre la que s’aplica, substituint els marcadors <p> i <br /> per un simple salt de línia; els dobles salts de línia per un simple salt de línia i transformant els espais inseparables i els dobles espais en espais simples.

S’utilitza, per exemple, per la informació d’un marcador meta (html): [<meta name="description" content="(#DESCRIPTIF|textebrut)">].

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands