|sinon

  • Apparu en : SPIP 1.6

El filtre |sinon (a partir d’SPIP 1.6) mostra l’argument que li és donat si el retorn produït per l’etiqueta a la que s’aplica està buit:

[(#TEXTE|sinon{"cap text"})]

mostrarà el contingut de #TEXTE si existeix, i «cap text» si #TEXTE no retorna res.

L’argument del filtre pot ser més complexe que un simple text:

[(#TEXTE|sinon{#INCLURE{fond=ma_page, env, id_article}})]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands