|extraire_balise

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

El filtre |extraire_balise{nom_tag} permet recuperar el primer tag html de nom «nom_tag» trobat en el codi font html generat per l’etiqueta a la que s’ha aplicat.

Exemple:
Sindiquem un foto-bloc que difon sistemàticament un petit comentari seguit d’una fotografia. Aquesta darrera es presenta en forma d’una etiqueta HTML <img src="... />. Un cop tenim aquest foto-bloc al nostre lloc, podem decidir de només mostrar la foto, sense el comentari: [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img})]

A partir d’aquí tot és possible:

  • mostrar l’url de la imatge:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{src})]
  • mostrar l’amplada de la imatge:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{width})]
  • donar un estil particular a la imatge:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|inserer_attribut{style, border: double red 4px})]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands