|entites_html

  • Apparu en : SPIP 1.4

El filtre |entites_html aplicat a una etiqueta de text traduirà el seu contingut html, transformant en entitats html els caràcters que estiguin a fora del joc de caràcters (charset) de la pàgina, així com els ", < i >.
Això permet inserir el text d’una etiqueta en un <textarea> </textarea> sense problemes.

Per exemple, a partir d’una etiqueta #DESCRIPTIF que retorna normalment el codi font html següent: 2 és "superior" a 1 & s'anota: 2 > 1,

<textarea>[(#DESCRIPTIF|entites_html)]</textarea>

retornarà el codi font html: <textarea>2 és &quot;superior&quot; a 1 &amp; s'anota: 2 &gt; 1</textarea>

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands