|>={a}

  • Apparu en : SPIP 1.8

El filtre |>={valeur} retorna «verdader» si el resultat de l’etiqueta a la que s’aplica és superior o igual a «valor».

{valeur} pot ser numèric [1] (5, 18.2, 84,...), o alfanumèric [2] (abc, una paraula,...)

Per exemple :
[(#TOTAL_BOUCLE) [(#TOTAL_BOUCLE|>={2}|?{'articles', 'article'})] en aquesta secció.] per mostrar correctament l’acord.


veure també el filtre |<={a}

Notes

[1si es passa un número decimal com a valor, és necessari utilitzar el punt i no la coma

[2la verificació té en compte la caixa (majúscules-minúscules) utilitzada

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands