El bucle SYNDIC_ARTICLES

El bucle SYNDIC_ARTICLES retorna una llista dels articles dels llocs sindicats.

<BOUCLEn(SYNDIC_ARTICLES){critères...}>

Podem, o bé utilitzar-lo a l’interior d’un bucle SITES (aquest darrer recupera una llista dels llocs referenciats, a continuació es recupera cada un dels articles d’aquests llocs), o bé directament a l’interior d’una secció (es recuperen directament tots els articles sindicats en aquesta secció, impedint el pas per la llista dels llocs).

(SPIP 1.3) A partir de la versió 1.3 d’SPIP, el bucle SITES (o SYNDICATION) ja no només els llocs sindicats sinó també els llocs referenciats (la sindicació de certs llocs referenciats és una opció). Per tant, per obtenir una presentació gràfica més precisa podrem utilitzar un bucle SYNDIC_ARTICLES únicament a l’interior d’un bucle SITES fent servir el criteri {syndication=oui}.

Els criteris de selecció

Farem servir un o altre dels criteris següents per indicar com es seleccionen els elements.

-  {tout}, tots els llocs sindicats.

-  {id_syndic_article} retorna l’article sindicat que té com a identificant id_syndic_article. (A la pràctica, hi ha molt poc interès en crear una pàgina per un article sindicat, ja que es preferirà reenviar directament cap a l’article en qüestió).

-  {id_syndic} retorna la llista dels articles del lloc sindicat que tenen com a identificant id_syndic.

-  {id_rubrique} retorna la llista dels articles sindicats a dins d’aquesta secció.

-  {id_secteur} retorna la llista dels articles sindicats a dins d’aquest sector.

Els criteris de publicació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les etiquetes següents corresponen als elements directament extrets de la base de dades. Podeu utilitzar-los igualment en tan que criteri de classificació (generalment : {par titre}).

-  #ID_SYNDIC_ARTICLE mostra l’identificador únic de l’article sindicat.

-  #ID_SYNDIC mostra l’identificador únic del lloc sindicat que conté aquest article.

-  #TITRE mostra el títol de l’article.
Observació : és preferible utilitzar aquí el títol «en forma bruta» de l’article sindicat –a través del codi [(#TITRE*)] -, per evitar el motor tipogràfic. En efecte, cal suposar que els títols són ja «tipogràficament correctes» en els backends, i que no es vol passar la correcció tipogràfica en títols en anglès o en títols que inclouen expressions del tipus «Els fitxers ~/.tcshrc».

-  #URL_ARTICLE mostra l’adreça (URL) de l’article sindicat (al seu lloc original).

-  #DATE mostra la data de publicació d’aquest article.

-  #LESAUTEURS mostra els autors de l’article sindicat.

-  #DESCRIPTIF mostra la descripció de l’article sindicat.

-  #NOM_SITE mostra el nom del lloc sindicat que conté aquest article.

-  #URL_SITE mostra l’adreça (URL) del lloc.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands