Utilitzar SPIP

Servir-se millor de l’espai privat a l’hora d’escriure i publicar a la Web.
  • SPIP són persones, línies de codi, un programari lliure amb veritables fragments de persones al seu interior. El que us volem mostrar: el diari d’SPIP, un veritable periòdic, distribuït en PDF sota llicència art lliure i que es vanagloria d’haver-se escrit «sense cap línia de codi»!