Guia del redactor

Redactores i redactors, milloreu els vostres textos gràcies a les dreceres d’SPIP !

Observareu que la interfície d’SPIP és molt simple. I, com a redactor, no tingueu cap inconvenient d’experimentar; realment no podeu fer destrosses.

Articles d’aquesta secció