L’estatus dels autors a dins d’SPIP

Si tens identificadors de connexió a un lloc SPIP, ets «autor» d’aquest lloc.

Dins d’SPIP hi ha tres classes d’autors: els visitants, els redactors i els administradors.

 • El visitant és una persona que pot accedir únicament a les parts restringides del lloc públic i als fòrums als que pugui estar subscrit. No té cap tipus d’accés a la part privada (/ecrire) del lloc.

 • El redactor és una persona que té accés a l’espai privat del lloc i que només pot escriure textos i proposar continguts (textos i documents multimèdia) per la seva avaluació. És l’estatus que s’utilitza més sovint.

 • L’administrador és una persona que té accés a l’espai privat i que té « tots els drets » sobre el lloc : afegit, modificació i supressió de continguts, relectura i correcció dels textos escrits pels altres redactors, modificació de l’arborescència, etc. i, sobretot, de la publicació de tot plegat a la part pública del lloc.
  És el responsable moral del contingut del lloc.

  • L’administrador restringit és un administrador els drets del qual estan restringits a una o diverses seccions.
Exemples de drets típics dels autors d’SPIP

Visitant

text exacte de l’estat:

6forum

Redactor

text exacte de l’estat:

1comite

Administrador

text exacte de l’estat:

0minirezo
Pot:

 • Visitar el lloc públic
 • Participar als fòrums després de subscriure’s al lloc públic [1]
Pot fer tot allò que un visitant pot fer i també:

 • escriure nous continguts: escriure un nou article, una nova breu [1], afegir imatges i documents, referenciar un lloc web [1], etc.
 • proposar aquests nous continguts per la relectura abans de la seva publicació
 • seguir escrivint i corregint els seus articles «en procés de redacció» o «proposats per a la seva publicació»; modificar una breu «per validar» [1] ;
 • rellegir i comentar els articles proposats per a ser publicats per altres redactors;
 • previsualitzar els articles «proposats per a ser publicats» al lloc Web públic [1] ;
 • consultar la llista d’autors;
 • consultar la llista de paraules clau [1]No pot:

 • Modificar un article publicat, encara que en sigui l’autor;
 • Crear una nova secció
Pot fer tot allò que un redactor pot fer i també:

 • Publicar els continguts al lloc públic: validar i publicar un article, una breu, un lloc, etc.
 • Modificar els continguts ja publicats;
 • Moderar els fòrums de discussió;
 • Associar un nou autor a un article;
 • Modificar els drets i estatus dels altres autors;
 • Crear nous autors;
 • Modificar els paràmetres de configuració general del lloc;
 • Activar, desactivar i posar paràmetres de funcions suplementàries.

SPIP, per defecte, només proposa tres estatus diferents: n’hi ha ben bé prou per una bona gestió dels llocs. No obstant, és possible ampliar la llista d’aquests estatus i diversificar-ne els drets, sobretot amb l’ajuda de plugins específics.

Notes

[1Si aquesta funcionalitat està activada.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, فارسى, français, Nederlands, Português do Brasil, slovenčina, Türkçe, українська