El bucle MOTS

El bucle MOTS ens torna una llista de paraules clau.

<BOUCLEn(MOTS){critères...}>

Els criteris de selecció

Farem servir un o altre dels criteris següents per indicar com seleccionem els diversos elements.

-  {tout} les paraules són seleccionades en la totalitat del lloc.

-  {id_mot} torna la paraula clau l’identificador de la qual és id_mot.

-  {id_groupe} torna les paraules clau associades al grup de paraules l’identificador del qual és id_groupe SPIP 1.4 .

-  {id_article} torna les paraules clau associades a aquest article (és l’ús més corrent d’aquest bucle).

-  {id_rubrique} torna les paraules clau associades a una secció SPIP 1.4 .

-  {id_breve} torna les paraules associades a una breu SPIP 1.4 .

-  {id_syndic} torna les paraules associades a un lloc referenciat SPIP 1.4 .

-  {id_forum} torna les paraules associades a un missatge de fòrum SPIP 1.4 (alerta, aquest ús és molt específic).

-  {titre=france} torna la paraula clau anomenada france (per exemple).

-  {type=pays} torna les paraules clau del grup de paraules clau anomenat pays (per exemple).

Els criteris de publicació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les etiquetes següents corresponen als elements extrets directament de la base de dades. Podeu utilitzar-los igualment com a criteri de classificació (generalment: {par titre}).

-  #ID_MOT mostra l’identificador únic de paraula.

-  #TITRE mostra el títol (la mateixa paraula clau).

-  #DESCRIPTIF mostra la descripció de la paraula.

-  #TEXTE mostra el text associat a la paraula.

-  #TYPE mostra la categoria en la que es troba instal·lada aquesta paraula clau (per exemple, la paraula clau «France» podria estar associada a la categoria «Pays»).

-  #LOGO_MOT SPIP 1.4 mostra el logotip associat a la paraula clau. (NB, a partir d’SPIP 2.1, hi ha una nova sintaxi pels arguments passats als #LOGO_XX)

-  #URL_MOT mostra l’adreça d’aquesta paraula.

El bucle (GROUPES_MOTS)

Encara que el seu ús sigui marginal, el bucle GROUPES_MOTS, introduït amb SPIP 1.5, mereix ser esmentat aquí: permet, si teniu diversos grups de paraules clau, seleccionar aquests grups i organitzar, per exemple, una pàgina de resum de totes les paraules clau classificades per grup, després per ordre alfabètic a l’interior de cada grup, per exemple, amb el codi següent:

<BOUCLE_groupes(GROUPES_MOTS){par titre}>
<h1>#TITRE</H1>
<BOUCLE_mots(MOTS){id_groupe}{par titre}{" - "}>
#TITRE
</BOUCLE_mots>
</BOUCLE_groupes>

Les etiquetes i els criteris associats a aquest bucle són:
-  #ID_GROUPE, l’identificador del grup de paraules [igualment disponible en el bucle(MOTS)] ;
-  #TITRE, el títol del grup [a l’interior del bucle(MOTS), podeu utilitzar #TYPE per mostrar aquest valor].

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, українська