SPIP 2.1

És amb gran joia que l’equip d’SPIP us anuncia la sortida d’SPIP 2.1

 • Apparu en : SPIP 2.1

Aquesta collita 2010 s’anuncia com una anyada excepcional. Ha estat molt provada i té un conjunt de proves unitàries que permeten programar de manera molt més segura. Aquesta versió 2.1 és un primer pas cap a la divisió de les funcions d’SPIP en mòduls i una bona prova d’això és l’aparició d’un directori «extensions». Els connectors (plugins) que hi ha en aquest directori s’activen a partir de la instal·lació d’SPIP i no es poden desactivar, cosa que obra una via a distribucions específiques d’SPIP.

Principals millores que aporta la versió 2.1

— més ràpida:

 • millor gestió d’accés al disc
 • emmagatzematge en memòria cau de rutes calculade
 • millores i ampliació del servidor virtual SQL Server

— més segura:

 • sha256 sobre les contrasenyes i les accions
 • verificació del funcionament dels .htaccess
 • detecció automàtica de les actualitzacions d’SPIP

— aspecte més bonic:

 • integració (com extensió) del connector «porte-plume» que millora moltíssim l’edició dels camps de text i ofereix una vista prèvia durant l’edició
 • per defecte, una interfície gràfica més lleugera i elegant
 • possibilitat de definir temes gràfics (com, per exemple, amb el connector «themes_interface_privee»)
 • millor gestió de la mida dels camps de text (ampliació condicional)
 • gestió (totalment configurable i desactivable) de la transparència PNG24 a MSIE6 en el lloc públic
 • botons «modificar aquest article» i «proposar aquest article» durant l’edició d’articles
 • nova interfície de gestió dels connectors
 • remodelació dels processos de salvaguarda/restauració
 • possibilitat de crear URL amb accents definint _TRANSLITTERER_URL a «false» (alerta amb la configuració del servidor)

— més actual:

 • compatible amb PHP 5.3
 • integració de la biblioteca jQuery 1.4.2
 • integració de la biblioteca pclzip 2.8.2

— més lleugera:

 • primeres funcionalitats del nucli convertides en extensions: compressor (js, css, html), portaplomes (barra d’eines), filtres imatges i colors (tractament de la imatge), safehtml (més seguretat dels fòrums i peticions), suport per navegadors antics
 • gestió d’un nou directori (extensions/) per posar-hi aquells connectors que s’activen durant la instal·lació i que no es poden desactivar

— més extensible:

 • aparició de nous punts d’entrada pels connectors
 • remodelació de la gestió dels connectors (i directori específic per la seva gestió: ecrire/plugins)
 • els connectors es poden instal·lar a un(s) directori(s) suplementari si estan definits per la constant _DIR_PLUGINS_SUPPL (facilita el seu ús en cas de mutualització)
 • possibilitat d’ampliar l’ajuda en línia per integrar-hi seccions personalitzades i la gestió automàtica de les seves traduccions

— més estructurada:

 • posada en servei d’una API d’autenticació
 • millora de la interfície LDAP
 • reestructuració de l’API de notificació
 • homogeneïtzació de les etiquetes #LOGO_: a partir d’ara els paràmetres es passen entre claudàtors i desapareixen «double pipes» (#LOGO_xxx||filtre (escriptura obsoleta però encara funcional)
 • aparició de noves etiquetes i funcions: #BOUTON_ACTION, |balise_img, |couleur_luminance (similar a |couleur_saturation, però actuant sobre la intensitat lluminosa del color)
 • etiquetes dinàmiques (del tipus #FORMULAIRE_) tenen ara la possibilitat de treballar amb valors que només es calculen durant la compilació

— més fàcil de depurar:

 • millora del depurador, a partir d’ara capaç d’indicar la línia defectuosa en un esquelet
 • a partir d’ara el depurador dóna informació exacta del possible mal ús d’etiquetes dinàmiques
 • API del depurador més funcional (s’incrementen les possibilitats de crida i de personalització)
 • millora del mode inclusió (?var_mode=inclure) visualitzant les diferents inclusions (integració amb el connector Skeleditor que permet recarregar i editar fàcilment en línia els esquelets)
 • possibilitat de recarregar la funció spip_log()

— més geek:

 • el compilador ofereix una millor separació entre les frases i l’arbre d’abstracció cosa que permet crear noves sintaxis (pels més valents)
 • reaparició d’un descompilador complert i parametritzable que ofereix la possibilitat de crear i experiments noves sintaxis

Incompatibilitats conegudes

Com qualsevol nova versió important, aquesta 2.1 inclou algunes incompatibilitats amb versions anteriors. Els canvis necessaris són fàcils de fer:

 • En els bucles, el nom de les taules SQL externes a à SPIP s’ha de passar en la seva grafia real i no en majúscules:
  <BOUCLE_a(MaTable)... en lloc de <BOUCLE_a(MATABLE)...
  <BOUCLE_a(mes_infos)... en lloc de <BOUCLE_a(MES_INFOS)...
 • El filtre |reduire_image desapareix definitivament (ja era obsolet i substituït per |image_reduire)
 • Afegir include_spip("inc/filtres_images"); en els scripts php que cridin funcions que utilitzin els filtres gràfics
 • Inspirar-se en nous fitxers de ecrire/url/ per escriure scripts de personalització d’URL
 • El pipeline creer_chaine_url desapareix i és substituït per pipelines específiques: propres_creer_chaine_url, arbo_creer_chaine_url, ...
 • Tot claudàtor d’obertura enganxat a una etiqueta és considerat des d’ara com proveïdor d’arguments a aquesta etiqueta
  exemple: en un full d’estil: .rub_#ID_RUBRIQUE{font-size:1.2em;} no funcionarà
  cal o bé separar el claudàtor: .rub_#ID_RUBRIQUE {font-size:1.2em;}
  o bé utilitzar la notació completa per l’etiqueta: .rub_[(#ID_RUBRIQUE)]{font-size:1.2em;}
 • Les crides jQuery del tipus $("input[@name=prenom]"), ja obsoletes amb jQuery 1.3, ja no funcionen amb la versió 1.4.2 de jQuery, utilitzada per SPIP 2.1; a partir d’ara hem d’escriure: $("input[name=prenom]")
 • L’escriptura #SET{variable,} ja no s’accepta (definir una variable com buida) i s’ha de substituir per #SET{variable, ''}
 • Pels connectors, la declaració buida <fonctions></fonctions> al fitxer plugin.xml no s’accepta més
 • Per utilitzar una funció específica d’un connector només si aquest connector està activat (i sinó no fer res) a partir d’ara cal escriure: [(#BALISE|appliquer_filtre{fonction_specifique})] en lloc de [(#BALISE|fonction_specifique)] que genera un error.
 • Per les etiquetes #LOGO_xxx [1], els falsos filtres |fichier i |lien són substituïts respectivament per l’escriptura #LOGO_xxx** i #LOGO_xxx*.
  Els falsos filtres de posicionament (|top, |left, |right, |center i |bottom) i les etiquetes |#URL_yyy en posició de filtre s’han d’escriure actualment com argument de l’etiqueta.
  L’escriptura [(#LOGO_xxx|left)] és, per tant, substituïda per #LOGO_xxx{left} i l’escriptura [(#LOGO_xxx|#URL_yyy)] és reemplaçada per #LOGO_xxx{#URL_yyy}.
 • És molt recomanable utilitzar #INSERT_HEAD per tal que les extensions puguin proporcionar el seu full d’estil i el codi javascript específic.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 18/07/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, Nederlands