La història minúscula i anecdòtica d’SPIP

Les primícies de l’SPIP es remunten al llarg de l’any 1998: Pierre Lazuly desitja desenvolupar un sistema de publicació per facilitar la gestió del seu lloc «Les chroniques du Menteur» (Les cròniques del Mentider). ARNO* va realitzar a Server Side Includes (una tecnologia molt rudimentària) una petita eina per gestionar les editorials del Scarabée i, per la seva banda, Erwan va desenvolupar una eina per gestionar L’Ornitho.

Erwan era llavors l’únic en saber gestionar una base de dades, Pierre s’estava iniciant al PHP, i ARNO* no coneixia ni PHP ni les bases de dades. Però Pierre passa les seves vacances en un vaixell que porta el nom d’«SPIP»; i com que «SPIP» és l’acrònim de «Sistema de Publicació per Internet» [1], en té suficient per llançar el projecte: tenen el títol, la resta hauria de resultar senzill...

No obstant, malgrat alguns assaigs (un primer sistema gestiona un lloc a base de PHP, però sense base de dades, les informacions són emmagatzemades en fitxers segons un format específic -una espècie d’XML que s’ignorava-, amb un primer sistema d’identificació dels redactors), el projecte gairebé no progressa. En efecte, seria necessari:
-  poder realitzar qualsevol tipus de lloc amb una mateixa eina;
-  gestionar aquest lloc amb una interfície accessible a tots.

Durant una vetllada, Erwan dibuixa damunt d’un tros d’estovalles de paper del restaurant l’estructura d’una base de dades que permetria realitzar qualsevol estructura de lloc. L’estètica de la cosa espanta una mica als seus dos compares, i SPIP es queda en aquest estat a les estovalles del restaurant tacades de cafè.

Pierre defineix l’ús de tecles utilitzades rarament en un text (els claudàtors en particular) per crear d’una manera ràpida l’itàlica (cursiva) i la negreta, el que ell anomena les «dreceres de l’SPIP». El sistema de publicació de les editorials en Server Side Includes és traduït a PHP, però sense l’ús de la base de dades mySQL.

La interfície privada del Scarabée

Just abans de l’estiu del 2000, ARNO* realitza el lloc de les edicions Vuibert, el principi del qual és un sistema PHP/mySQL, una interfície privada en la que el personal de l’empresa enriqueix ell mateix el lloc, i un sistema de drets que permet a algunes persones (els «administradors» del lloc) validar alguns elements abans de ser posats en línia. A partir dels elements donats pels editors, el sistema permet també fabricar documents de gestió interna a partir de fitxers HTML que contenen elements condicionals, als que es poden atribuir filtres, el que esdevindrà un dels principis de les plantilles de l’SPIP.

La interfície de gestió del lloc Vuibert

Paral·lelament, amb Fil, crea un sistema de publicació simplificat per gestionar els «Cahiers documentaires» del Monde diplomatique pels quals, en particular, el sistema de dreceres tipogràfiques està més desenvolupat. La funció que gestiona la tipografia francesa i les dreceres són difoses a partir de finals de maig del 2000 en forma d’un fitxer anomenat «spiplib.inc».

Durant l’estiu del 2000, el Minirézo decideix tornar a llençar el seu lloc uZine, en forma d’un lloc dinàmic al que qualsevol pugui participar. ARNO* desenvolupa una eina a base de PHP i de MySQL, la particularitat de la qual és la simplicitat de la interfície de gestió del lloc. El conjunt està horriblement mal programat, però funciona...

Al setembre del 2000, el llançament d’uZine 2 amb aquest sistema valida la idea que es pot utilitzar una interfície gràfica molt simple per gestionar un lloc relativament complex, per tal que qualsevol persona hi pugui participar sense coneixements tècnics.

L’objectiu de poder realitzar qualsevol tipus de lloc queda descartat (el sistema correspon, bàsicament, als desigs d’uZine 2), però es decideix que el sistema servirà de base al sistema SPIP en sí mateix.

La interfície originària de l’SPIP

Aquesta primera versió comprèn un corrector ortogràfic basat en el diccionari dels mots comuns de l’ABU. Aquest corrector serà finalment abandonat: impossible de difondre per la mida del diccionari (massa MB, més de 300 000 paraules) i, aplicat a un text massa llarg, posava a qualsevol servidor en problemes... Trobem, igualment, una exportació automàtica de la totalitat d’una secció cap a una altra lloc (funcionalitat també abandonada, i substituïda per un sistema de sindicació de continguts); així, els llocs Insurgence i Radiophare proposaven textos extrets de seccions d’uZine, recuperats automàticament i reformatats segons la seva pròpia interfície gràfica.

Antoine participa a partir d’aquest moment al desenvolupament de l’SPIP, Fil sosté el projecte, i el desenvolupament continua en l’òptica d’oferir un sistema complet sota llicència lliure.

S’hi integra un procediment d’instal·lació automatitzada, s’elabora el principi de les plantilles que permeten realitzar interfícies gràfiques sense utilitzar PHP, s’instal·la un sistema de memòria cau i, sobretot, modificacions importants del sistema d’autenticació dels redactors que permeten fer funcionar l’SPIP en un gran nombre d’hostatjadors (gratuïts o no).

Algunes setmanes abans del llançament oficial de l’SPIP, els llocs uZine, Le Monde diplomatique i Vacarme proven el sistema en condicions reals d’utilització, i permeten validar el sistema de memòria cau, la gestió d’una gran quantitat d’informació i el principi de la interfície de gestió del lloc.

1 de juliol del 2001 : es llança oficialment SPIP 1.0. L’interval de temps important entre l’obertura d’uZine 2 (amb una versió prèvia de l’SPIP) i el llançament de l’SPIP és degut a diversos elements:
-  desenvolupar noves funcionalitats, estabilitzar el producte (eliminar els errors), netejar una part del codi (que estava particularment brut), assegurar una compatibilitat més gran amb nombrosos hostatjadors;
-  redibuixar una interfície gràfica per l’espai privat, que permeti incloure i jerarquitzar les 200 000 noves funcionalitats afegides al producte inicial;
-  provar les eleccions del sistema en múltiples llocs de continguts i freqüentacions molt diferents;
-  redactar una documentació completa del sistema (una veritable calamitat!).

Octubre del 2001: SPIP 1.2, SPIP 1.2.1 (no hi ha hagut versió oficial 1.1). El procés de desenvolupament ha evolucionat: efectivament, després del llançament oficial, hi ha altres usuaris d’SPIP a més dels seus desenvolupadors! Així, les noves funcionalitats responen molt més a les necessitats reals expressades pels webmestres (i no a les necessitats d’uZine), molts informàtics competents aporten puntualment solucions pel desenvolupament, i la correcció d’errors es fa gairebé en temps real.

Gener del 2002: SPIP 1.3. El desenvolupament continua, amb el seu lot de novetats. Un canvi en el desenvolupament: d’ara en endavant, nombrosos usuaris són molt competents amb l’SPIP. Això fa que:
-  les respostes a les preguntes dels usuaris debutants són sovint contestades per altres usuaris, el que allibera enormement temps pel desenvolupament del sistema (el llançament oficial de l’SPIP havia provocat una càrrega de treball molt gran pels desenvolupadors, en l’explicació de la utilització del sistema);
-  com que els usuaris esdevenen més competents, les noves funcionalitats de l’SPIP són menys espectaculars i fan referència sobretot a un ús avançat del sistema.

La interfície de l’SPIP 1.3

Setembre del 2002: SPIP 1.4 . Refosa radical de la interfície de l’espai privat; el nombre de funcionalitats esdevé massa important per l’antiga interfície, la nova permet estructurar millor i jerarquitzat les funcions de l’SPIP. Una funció molt esperada: l’SPIP permet des d’ara incorporar documents adjunts (sobretot multimèdia) al seu lloc.

La interfície de l’SPIP 1.4

Desembre del 2002: SPIP 1.5. Aquesta versió proposa noves plantilles per defecte, clarament més compatibles amb la norma xhtml. Les altres modificacions són més discretes per l’ús quotidià de l’SPIP, però reforcen en gran manera l’estabilitat i la coherència del sistema.

Maig del 2003: SPIP 1.6. La gran novetat d’aquesta versió és la possibilitat de canviar la llengua de l’espai privat: d’ara en endavant l’SPIP pot utilitzar l’anglès, l’italià, el castellà, el danès, l’alemany, l’àrab, el crioll de l’illa de la Reunion, el vietnamita... S’ha creat una eina específica per facilitar la traducció de la interfície. Els voluntaris per proposar traduccions s’agrupen a la llista spip-trad.

Novembre del 2003: jornada SPIP a Médialab. Pascale organitza una jornada per fa possible la trobada entre els desenvolupadors, els traductors i els creadors de llocs Web.

La interfície de l’SPIP 1.6 en àrab
Nota: la interfície gràfica és mostra de dreta a esquerra.

Gener 2004: SPIP 1.7, SPIP 1.7.2 La principal novetat d’aquesta versió és introduir el multilingüisme: un lloc sota SPIP pot contenir articles en diverses llengües, gestionar les regles tipogràfiques i publicacions automàtiques (dates, formularis,...) en diverses llengües, i presentar els enllaços entre les diferents traduccions d’un article.

Abril 2005: ->3005]. Un any de treballs. La interfície gràfica és revisada, l’ergonomia evoluciona notablement. Sota la carcassa, un nou motor de «compilació» dels esquelets obra noves perspectives de desenvolupament inèdites. SPIP introdueix a més mecanismes client-servidor (algunes funcions, difícils de lliurar «instal·lades» amb SPIP, — com el corrector ortogràfic o la realitzaciò de fòrmules matemàtiques —, són realitzades per servidors, utilitzant cada lloc, d’aquesta manera, un recurs centralitzat).

El nucli de desenvolupadors acull Emmanuel, que havia publicat a SPIP Contrib’ el nou motor, adoptat immediatament i finalitzat per aquesta versió. El projecte de màster de Diala, grafista, serveix de base a la nova interfície. Adonem-nos que les contribucions «externes» són cada com més «espesses» (entendre: d’alt nivell).

SPIP 1.9, interface d’activation des plugins

1 de juliol del 2006, en el cinquè aniversari de la primera versió oficial, sortida d’SPIP 1.9. Un sistema de plugins permet enriquir SPIP sense necessitat de modificar el nucli. Una àmplia varietat de filtres gràfics permet crear imatges tipogràfiques, extreure i manipular els colors de les imatges i adaptar les imatges. Les plantilles de base passen a XHTML estricte. Els arxius s’han reorganitzat i estructurat molt millor.

L’équip de desenvolupadors s’enriqueix amb tres nous membres: James, Romy i Cédric.

Notes

[1Nota del traductor: Spip també és el nom d’un esquirol, mascota de l’Spirou el personatge principal del còmic del mateix nom

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 15/07/20

Traductions : català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands