Instal·lació

La instal·lació d’SPIP és molt simple i es fa en pocs minuts:
Baixeu l’última versió d’SPIP i descomprimiu-la al vostre ordinador. Situeu-la al vostre espai d’allotjament (via FTP). Aneu de seguida al vostre lloc Web per acabar-ne la instal·lació.