Mudança d’un lloc SPIP

Com recuperar d’un hostatge tota la informació d’un lloc SPIP, quan volem canviar de proveïdor.

Canviar un lloc SPIP d’hostatge és gairebé tan senzill com instal·lar-lo. Hi hem d’afegir la recuperació de la base de dades i tota la personalització del lloc Web que s’hagi fet.

No obstant, és important saber quin tipus de personalització té el lloc, no perdre-la, i saber si aquesta necessita que es canviï algun tipus de configuració.

Sovint comencem un lloc Web de forma local o en un hostatge gratuït, i en un moment o altre necessitem traslladar-lo a un nou hostatge. O, simplement, som previnguts (com ho hauríem de ser tots) i tenim cura de fer regularment còpies de seguretat d’un lloc [1]. Mentre un lloc segueixi unes certes regles de coherència [2], recuperar un lloc és fàcil. Es fa de forma semblant, i sense necessitat de tenir un coneixement tècnic més gran, que per a instal·lar-lo.

Abans de començar

Explícitament, serà fàcil recuperar d’un lloc:
-  tot el que s’introdueixi per mitjà de la interfície privada d’SPIP al crear seccions, articles, breus, llocs sindicats; incloent-hi les imatges i els documents adjunts;
-  la personalització d’SPIP per mitjà de la construcció de plantilles, incloent-hi coses bàsiques en PHP.

Pot ser més complicat si:
-  el lloc té extensions o fa servir mòduls aliens a SPIP, per exemple en PHP. En concret, serà necessari saber si utilitzen altres taules o bases de dades, i si els hem de configurar d’alguna manera específica al nou hostatge.
-  s’ha modificat el nucli d’SPIP, ja sia un mateix o mitjançant alguna extensió, per exemple de les més delicades d’SPIP-contrib

Abans de començar ens hem d’assegurar també que tenim les dades següents:
-  un compte d’administrador del lloc SPIP,
-  un client FTP configurat o que puguen configurar,
-  les dades d’accés per FTP cal a l’antic i al nou hostatge del lloc.
-  les dades d’accés a la base de dades de l’antic i el nou hostatge del lloc Web.

Preparar el lloc Web

Avisar

Si el teu lloc Web té una activitat important, és millor que ens assegurem de que no es facin contribucions mentre es fa el trasllat del lloc Web. SPIP no disposa de cap mecanisme específic per fer això, però es pot:
-  avisar per correu electrònic als autors, si mantenim una llista amb ells,
-  posar un avís general a la missatgeria interna.

A priori, sempre serà possible, un cop traslladat el lloc, verificar al calendari del lloc i en el seguiment dels fòrums si hi ha hagut noves contribucions al lloc antic, i tornar a exportar i importar aquest cop només aquestes dades. Però si, durant aquest temps, s’han fet altres contribucions al nou lloc, aquí tindrem problemes: haurem d’escollir entre un o altre un joc de dades.

No abordarem aquí les consideracions relatives al URL del lloc Web — ¡però són fonamentals! —, en concret per a saber si aquesta és diferent o si es manté perquè té un DNS propi, o s’hi pot redirigir.

En el primer cas sigui com sigui, haurem de trobar una manera d’avisar als visitants i redactors. Una bona mesura és preveure durant un temps la coexistència dels dos URLs i de posar a l’antiga, primer una pàgina de «lloc Web en obres» mentre es fa el canvi, i després una redirecció cap a la nova, un cop aquesta es trobi disponible.

En el segon cas, si es vol conservar un nom de domini, hem de tenir en compte les modificacions del DNS, i per això haurem d’estar atents sobretot al temps de propagació de dades a través dels servidors DNS de tot el món, que pot arribar a ser de fins a 48h o més [3].

Buidar la memòria cau abans de fer una còpia de seguretat de la base de dades . Aquest procés s’explica a l’article: «Fer una còpia de seguretat de les vostres dades».

Dues maneres de generar el nou lloc Web

Podem distingir dues manera de traslladar el lloc Web:
-  la primera consisteix en baixar tots els fitxers de l’antic hostatge, pujar-los al nou i ajustar la configuració SPIP,
-  la segona consisteix en recuperar únicament les dades i la personalització del lloc antic, instal·lar SPIP des de zero al nou hostatge i importar-hi les dades i la personalització.

La primera solució pot ser més senzilla; però descarregar tots els fitxers d’SPIP és inútil i pot suposar-nos molt temps. La segona solució és més elegant, i pot servir al webmestre per a «netejar» el codi d’un lloc i recuperar només allò que és útil.

Opció 1: descarregar tots els arxius

-  Mitjançant el client FTP, descarrega al teu ordinador personal tots els arxius que hi hagi a l’arrel del teu lloc Web, conservant l’estructura de carpetes,

-  A la còpia local del teu ordinador, esborra l’arxiu connect.php, que es troba dins la carpeta config/ a l’arrel del teu lloc. Si encara mantens una versió de SPIP anterior a la 1.9.x l’arxiu que has de esborrar es el inc_connect.php3, que es troba dins la carpeta ecrire/. [4]

-  Torna-ho a pujar tot per FTP al teu nou hostatge.

-  Amb un navegador visita carpeta ecrire/ del teu nou hostatge, i acaba la última fase del procés d’instal·lació d’SPIP. En aquesta etapa, necessitaràs els codis de connexió a la base de dades del nou hostatge i, eventualment, et serà necessari ajustar els drets d’accés a les carpetes d’SPIP.

-  Entra al lloc privat amb el compte d’administrador que acabes de crear i dirigeix-te a «Configuració del lloc», «manteniment del lloc»,i executa: «Restaurar la base», això és tot.

Tinguem en compte que el nou compte d’administrador que es crea al configurar SPIP es perd quan un torna a importar la base sencera. A partir d’aquest moment hem d’usar els comptes tal i com existien al lloc Web inicial.


-  Ja només us mancarà verificar i configurar de nou algunes informacions sobre el vostre lloc Web, en concret:

  • ajustar el joc de caràcters, si els heu modificat respecte a la configuració per defecte d’SPIP i si veieu gargots en el vostre espai públic,
  • definir la (nova) adreça URL del lloc, el seu nom i l’adreça del webmestre, a la configuració del lloc Web,
  • verificar altres ajustaments, com la interactivitat o les llengües.

Opció 2: recuperar només les dades i la personalització

Primer has d’identificar amb precisió el número de versió d’SPIP [5] del lloc web que vols canviar.

-  Instal·la en el teu nou hostatge exactament la mateixa versió d’SPIP, tal i com es descriu a «article 2115».


-  Comencem per les dades. Recupera de l’antic hostatge:

    • l’arxiu ecrire/data/dump.xml.gz de salvaguarda de la base que acabes de crear,
    • tot el contingut de la carpeta IMG/, que conté les imatges i els documents adjunts.

-  Torna a pujar-los al nou hostatge, i situa’ls a les mateixes carpetes.

-  Entra a l’espai privat amb el compte d’administrador que has creat al al instal·lar-lo, i dirigeix-te a «Configuració del lloc», «Manteniment del lloc», i executa: «Restaurar la base».

A partir d’aquest moment, hauries de poder veure el contingut del teu lloc Web amb les plantilles de la distribució SPIP. Ara, només ens falta recuperar la personalització d’SPIP. Has de recuperar de l’antic hostatge i posar al nou:

-  els filtres personals i opcions: fitxers mes_fonctions.php3 i config/mes_options.php3 si estàs a una versió de SPIP superior a 1.9.x i si és més antiga el trobaràs a: ecrire/mes_options.php3 [6]

-  els esquelets: tal i com s’explica aquí, segons quina sigui la versió d’SPIP, es trobaran a la carpeta squelettes, a la carpeta el nom de la qual es defineix a mes_fonctions.php3 amb la variable $dossier_squelettes, o directament a l’arrel del lloc Web. I, en tots els casos, no ens hem d’oblidar dels fitxers esqueleto.php3 cridats directament, que es troben a l’arrel.

Haureu de fer els mateixos ajustaments a l’espai privat que quan heu fet la mudança copiant tots els arxius.

I, si el lloc Web no té extensions exòtiques o mòduls aliens a SPIP, això és tot!. Torneu a calcular les vostres pàgines i hauríeu de veure el vostre lloc Web traslladat.

Notes

[1fins i tot als més seriosos i previnguts els ha passat algun cop que han perdut dades; ja sia per fallades, o per mala fe tècnica o humana.

[2Que no obstant no estan realment escrites, però que podem deduir fàcilment quan un consulta la documentació i participa en les llistes d’intercanvi. Intentem aquí identificar algunes d’aquestes «bones pràctiques» necessàries per dissenyar un lloc SPIP.

[3Va més enllà d’aquesta documentació, però tant pel tema de la redirecció de la pàgina, en HTML o en PHP, com per a les modificacions i propagacions de DNS, hi ha a la xarxa nombrosos documents de diferents nivells tècnics.

[4Nota de la Traductora: Modificació feta en la versió catalana d’aquest article.

[5El número de versió d’SPIP el pots trobar a totes les pàgines de l’espai privat, a sota a la dreta. Totes les versions d’SPIP es troben disponibles als arxius.

[6Nota de la Traductora: açò també es diferent de l’original.

Autor laura, merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, українська