Fer una còpia de seguretat de les vostres dades

Tindreu necessitat de desar una còpia de seguretat de les vostres dades, ja sigui perquè voleu fer una actualització d’SPIP, perquè us interessa moure el vostre lloc Web, o bé, senzillament, perquè sou una persona prudent i us preocupeu de fer regularment còpies de seguretat del vostre lloc Web. Està bé.

1. Primer buidar la memòria cau

Per evitar recuperar un munt de fitxers inútils, penseu a buidar la memòria cau del vostre lloc SPIP abans de recuperar les dades (sobretot si el vostre lloc Web té moltes visites).

Per buidar la memòria cau del vostre lloc Web, adreceu-vos com administrador, a la pàgina «Configuració del lloc Web > Buidar la memòria cau» de l’espai privat, sense oblidar de fer un clic al botó «Buidar la memòria cau» de la pàgina mostrada. El missatge «La memòria cau està buida» ens confirma l’acció.

2. Fer la còpia de seguretat de la base de dades

La base de dades és el cor del vostre sistema d’informació: s’hi emmagatzema tot el contingut dels articles, breus, seccions, autors i fòrums [1].

Per a fer la còpia de seguretat de la vostra base de dades (és a dir de la totalitat dels vostres documents realitzats amb SPIP), dirigiu-vos a la pàgina «Desar/restaurar la base de dades» de l’espai privat, i escolliu el format de compressió de la base de dades.

Quina compressió escollir?
-  Resposta curta: proveu primer una còpia de seguretat comprimida. En cas de fracàs, escolliu una còpia de seguretat sense compressió.
-  Explicacions: Un fictxer «dump.xml.gz» es comprimeix per tal d’estalviar espai al disc i escurçar el temps de transferència. És, a més a més, un fitxer binari que té el risc de posar menys dificultats en el moment d’una transferència entre un ordinador i un altre. Per contra, és necessari disposar a l’arribada d’eines per a descomprimir el .gz. Si utilitzeu una còpia de seguretat no comprimida «dump.xml», fixeu-vos en la configuració ascii/bin del client FTP.

Feu un clic a continuació al botó «Desar la base».

El procés d’autenticació per FTP inicia:

image 420 x 225

La nova pàgina us indica una carpeta i un nom que heu de tornar a escriure, del tipus «admin_xxxxx». Copieu aquest nom, i inicieu el vostre programa-client FTP. Dirigiu-vos al vostre compte FTP corresponent al vostre lloc Web, i situeu-vos a dins de la carpeta indicada per la pàgina (a SPIP < 1.9 era ecrire/data, actualment és tmp excepte configuració especial; peò aquests canvis de nom no tenen cap importància per vosaltres). A dins d’aquesta carpeta, creeu una nova carpeta el nom de la qual és el que heu copiat abans (la vostra carpeta nova tindrà, per tant, un nom del tipus «admin_xxxxx»).

Un cop creada aquesta carpeta, torneu a la pàgina del vostre navegador, i feu un clic al botó «actualitzar aquesta pàgina». Llavors, la còpia de seguretat s’ha realitzat.

Si ho desitgeu, podeu verificar a dins del vostre programa FTP que el document «dump.xml» s’ha creat: aquest document és la còpia de seguretat del vostre lloc Web. Podeu deixar-la al vostre compte FTP, o de forma encara més prudent, baixar-la al vostre propi ordinador.

Comentari important: Aquesta còpia de seguretat només es pot fer servir amb la mateixa versió d’SPIP amb la que ha estat feta. Penseu a prendre nota o a descarregar aquesta versió d’SPIP per tal de poder-la tenir com abans en cas que tingueu algun tipus de problema. Repetim aquest consell, ja que és un error molt clàssic: en cas d’actualitzar SPIP, no torneu a instal·lar la base de dades a partir de la còpia de seguretat efectuada anteriorment amb un SPIP d’una versió anterior. Utilitzeu la vostra còpia de seguretat per moure el vostre lloc Web cap a un SPIP de la mateixa versió.

Fer una còpia de seguretat completa

En el marc d’una simple Dans le cadre d’une simple actualització d’SPIP, no és necessari desar tot el vostre lloc Web. Per contra, és indispensable si desitgeu moure el vostre lloc.

Per tenir una còpia de seguretat completa de les vostres dades SPIP, fa falta pensar també en:
-  recuperar per FTP la vostra carpeta /IMG (i les seves subcarpetes), que contenen totes les imatges i els documents adjunts del lloc Web
-  els vostres esquelets, i tot allò que conté la vostra carpeta «esquelets»
-  els vostres fulls d’estil CSS modificats, i els elements d’embelliment gràfic
-  els vostres fitxers personalitzats mes_options.php i mes_fonctions.php
-  els vostres scripts personals (javascript o php)
-  les contribucions i els plugins que podeu haver instal·lat

Notes

[1Alerta: fins a la versió 1.9 la còpia de seguretat d’SPIP no era total (ni estadístiques ni missatgeria interna, per exemple); pot ser interessant fer, igualment, una còpia de seguretat completa de la vostra base de dades amb aquelles eines que us posa a disposició el vostre hostatjador (phpMyAdmin per exemple).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, svenska