FAQ de l’administrador SPIP

Preguntes més freqüents de l’administrador d’SPIP

Començar

1. Tinc la impressió que no tinc accés a totes les funcionalitats des de la interfície. Encara que sóc administrador/a.

Verifiqui si es troba dins de la interfície completa. Està escrit al capdamunt de cada una de les pàgines de l’espai privat. Per situar-se dins de la interfície completa cal que el vostre navegador accepti les galetes. A la interfície simplificada, moltes de les funcionalitats estan amagades per tal de facilitar una utilització més senzilla pels aprenents/es.

2. No trobo els formularis que permeten modificar certs paràmetres de configuració d’SPIP

Si sou administrador, accedireu als menús de configuració passant el ratolí pel damunt de la icona "Configuració". Alerta, és necessari clicar també al damunt d’aquesta icona per accedir als paràmetres del vostre lloc com el seu títol o el correu electrònic de contacte.

Suprimir alguns elements

1. Com suprimir un article ?

No podem suprimir directament un article però el podem col•locar “a la paperera” des del menú de selecció de l’estat de l’article. Els articles de la paperera s’esborren automàticament a les 24 hores, cosa que ens dóna un marge de temps per reaccionar en cas d’haver fet una manipulació errònia.

2. Com suprimir una breu ?

Tal i com passa amb els articles (vegeu més amunt), no és possible suprimir una breu directament; no obstant les breus refusades seran esborrades automàticament al cap de 24 hores.

3. Com suprimir una secció?

Per suprimir una secció, aquesta ha d’estar buida. (no pot contenir ni articles –excepte els que hi hagi a la paperera- ni subseccions). Si aquesta condició es compleix, la secció es pot suprimir des de “veure tot el lloc“, desplegant l’arborescència fins que quedi visible la secció que volem esborrar i fent clic a l’enllaç “suprimir” que es troba al seu costat.

Els diferents tipus de navegació

1. Quin és l’interès de les paraules clau ?

A la majoria de llocs, la navegació més evident serà la imposada per les seccions: es navega dins del lloc web veient la classificació ramificada de les seccions.

Les paraules clau permeten tenir un altre nivell de navegació, transversal i independent. Cada article es pot veure associat a diverses paraules clau. Així, dins del lloc públic, s’hi pot mostrar una llista de paraules clau associades a un article, però també la llista dels altres articles associats a cadascuna d’aquestes paraules. La navegació definida no és ramificada, és molt més horitzontal i permet desplaçar-se per proximitats.

Per resumir les diferents funcions :
-  cada article està inclòs a dins d’una secció i només en una;
-  les seccions es poden ramificar fins a l’infinit (subseccions, etc.);
-  un número arbitrari de paraules clau (zero o diverses) poden estar associades a cada article i, de la mateixa manera, cada paraula clau pot estar associada a un número arbitrari d’articles (zero, un, diversos);
-  les paraules clau no poden estar imbricades les unes amb les altres.

Per tal de veure un exemple d’utilització de les paraules clau és possible consultar el lloc de Le Monde diplomatique. Les seccions hi defineixen la classificació rígida del lloc (dossiers, quaderns, cartes, arxius classificats per data, ...). Les paraules clau permeten relacionar els articles que tracten un mateix tema; hi estan classificats en dos grups, “tema” i “país”.

2. No entenc la diferència entre paraules clau i motor de cerca. És el mateix?

Les paraules clau i el motor de cerca són dues coses fonamentalment diferents a SPIP (de fet, es pot desactivar el motor de cerca tot conservant les paraules clau i viceversa).

Amb les paraules clau, és els administradors del lloc els que defineixen les relacions entre els articles relacionant les paraules clau a aquests articles. A continuació, aquestes paraules clau i la llista d’articles associats a cadascuna d’elles es poden mostrar al lloc públic (si no es mostren serveixen per ben poca cosa). Això permet una navegació per proximitat, independentment de les seccions, però sempre fixada per les persones administradores.

El motor de cerca efectua cerques, a petició del visitant, sobre qualsevol terme o grups de termes. Les paraules clau es troben, evidentment, incloses dins els camps utilitzats per a realitzar la cerca, però al mateix nivell que els altres camps dels articles (capçalera, text, etc.). El motor de cerca serveix també per trobar informacions sense haver de passar per les navegacions (seccions, paraules clau) definides pels administradors, els quals, probablement, no són capaços d’imaginar tots els termes que els usuaris poden voler buscar a dins d’un lloc web.

Per obtenir informacions més tècniques sobre el motor de cerca, veure l’article dedicat al tema a la guia del Webmestre SPIP.

3. Les paraules clau poden fer que el meu lloc vagi més lent?

No.

4. El motor de cerca pot fer que el meu lloc vagi més lent?

És possible.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Português, slovenčina, Türkçe, українська