Formats de fitxer reconeguts per SPIP

SPIP reconeix un cert nombre de formats de fitxer en el seu bucle DOCUMENTS.
La reacció d’SPIP quan no reconeix una extensió és comprimir aquest fitxer per raons de seguretat. Per exemple, això evita que l’script d’un fitxer php sigui executat quan s’afegeix aquest fitxer als documents adjunts (d’un article o d’una secció).

Si voleu afegir un format de fitxer suplementari, per exemple un powerpoint (pps), heu d’afegir aquest format a la taula spip_types_documents de la vostra base de dades per l’intermediari de phpMyAdmin [1].
Per tal de conèixer els diferents MIME TYPE, recupereu el següent article de la wikipedia [Internet media type].

Heus aquí la llista complerta de les extensions/formats reconeguts per SPIP 2.1, classificats per ordre alfabètic:

titreextensionmime_typevignette
3rd Generation Partnership Project 3gp video/3gpp "
Abiword abw application/abiword "
Adobe Illustrator ai application/illustrator "
AIFF aiff audio/x-aiff "
Annodex anx application/annodex "
Annodex Audio axa audio/annodex "
Annodex Video axv video/annodex "
Audio Book for Adobe Flash Player f4b audio/mp4 "
Audio for Adobe Flash Player f4a audio/mp4 "
AVI avi video/x-msvideo "
Binary Data bin application/octet-stream "
BitTorrent torrent application/x-bittorrent "
Blender blend application/x-blender "
BMP bmp image/x-ms-bmp "
BZip bz2 application/x-bzip2 "
C header h text/x-chdr "
C source c text/x-csrc "
Cascading Style Sheet css text/css "
Comma Separated Values csv text/csv "
Debian deb application/x-debian-package "
Digital Video dv video/x-dv "
DjVu djvu image/vnd.djvu "
Excel xlam application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 "
Excel xls application/vnd.ms-excel "
Excel xlsm application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 "
Excel xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet "
Excel binary xlsb application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 "
Excel template xltm application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 "
Excel template xltx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template "
Flash swf application/x-shockwave-flash "
Flash Video flv video/x-flv "
Free Lossless Audio Codec flac audio/x-flac "
GIF gif image/gif "
GIMP multi-layer xcf application/x-xcf "
Google Earth Placemark File kmz application/vnd.google-earth.kmz "
GZ gz application/x-gzip "
HTML html text/html "
JPEG jpg image/jpeg "
Keyhole Markup Language kml application/vnd.google-earth.kml+xml "
LaTeX tex text/x-tex "
LaTeX Class cls text/x-tex "
LaTeX DVI dvi application/x-dvi "
LaTeX Style Sheet sty text/x-tex "
Matroska Audio mka audio/mka "
Matroska Video mkv video/mkv "
Midi mid audio/midi "
MNG mng video/x-mng "
MP3 mp3 audio/mpeg "
MPEG mpg video/mpeg "
MPEG4 mp4 application/mp4 "
MPEG4 Audio m4a audio/mp4a-latm "
MPEG4 Audio m4b audio/mp4a-latm "
MPEG4 Audio m4p audio/mp4a-latm "
MPEG4 playliste m4u video/vnd.mpegurl "
MPEG4 Video m4v video/x-m4v "
Musepack mpc audio/x-musepack "
Ogg Audio oga audio/ogg "
Ogg Multiplex ogx application/ogg "
Ogg Speex spx audio/ogg "
Ogg Video ogv video/ogg "
Ogg Vorbis ogg audio/ogg "
opendocument chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart "
opendocument database odb application/vnd.oasis.opendocument.database "
opendocument formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula "
opendocument graphics odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics "
opendocument graphics-template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template "
opendocument image odi application/vnd.oasis.opendocument.image "
opendocument presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation "
opendocument presentation-template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template "
opendocument spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "
opendocument spreadsheet-template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template "
opendocument text odt application/vnd.oasis.opendocument.text "
opendocument text-master odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master "
opendocument text-template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template "
OpenOffice.org sxw application/vnd.sun.xml.writer "
OpenOffice.org Calc sxc application/vnd.sun.xml.calc "
OpenOffice.org Impress sxi application/vnd.sun.xml.impress "
Pascal pas text/x-pascal "
PDF pdf application/pdf "
Photoshop psd image/x-photoshop "
PNG png image/png "
Portable Game Notation pgn application/x-chess-pgn "
PostScript eps application/postscript "
PostScript ps application/postscript "
PowerPoint ppt application/vnd.ms-powerpoint "
Powerpoint pptm application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 "
Powerpoint pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation "
Powerpoint addin ppam application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 "
Powerpoint slideshow ppsm application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 "
Powerpoint slideshow ppsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow "
Powerpoint template potm application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 "
Powerpoint template potx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template "
Protected Video for Adobe Flash Player f4p video/mp4 "
QuickTime mov video/quicktime "
QuickTime qt video/quicktime "
RealAudio ra audio/x-pn-realaudio "
RealAudio ram audio/x-pn-realaudio "
RealAudio rm audio/x-pn-realaudio "
RedHat/Mandrake/SuSE rpm application/x-redhat-package-manager "
RTF rtf application/rtf "
Scalable Vector Graphics svg image/svg+xml "
StarOffice sdd application/vnd.stardivision.impress "
StarOffice sdw application/vnd.stardivision.writer "
Stuffit sit application/x-stuffit "
texte txt text/plain "
TGZ tgz application/x-gtar "
TIFF tif image/tiff "
TTF Font ttf application/x-font-ttf "
Video for Adobe Flash Player f4v video/mp4 "
WAV wav audio/x-wav "
WebM webm video/webm "
Windows Media asf video/x-ms-asf "
Windows Media wmv video/x-ms-wmv "
Word doc application/msword "
Word docm application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 "
Word docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document "
Word template dotm application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 "
Word template dotx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template "
XML xml application/xml "
XSPF xspf application/xspf+xml "
Zip zip application/zip "

Notes

[1mitjançant l’execució de la sentència SQL: INSERT INTO `spip_types_documents` VALUES('pps', 'PowerPoint', '', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'non', 'oui', NOW(), 'file');

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, français, Nederlands, українська