SPIP 1.8

(i SPIP 1.8.1)

Divendres 1 d’abril del 2005: [SPIP 1.8] es pot baixar a l’adreça www.spip.net/spip-dev/DISTRIB/.

Aquesta nova versió de SPIP és fruit del resultat de més d’un any de treball (en efecte, la versió 1.7 data del gener del 2004), i és impossible de fer-ne aquí una llista exhaustiva de totes les novetats.

Els esforços més importants s’han fet, malgrat les importants transformacions (visibles i invisibles) de tots els elements del programa, per aconseguir que l’actualització d’un lloc Web, a partir de qualsevol versió antiga de SPIP, es pugui fer sense (excessives) dificultats.

Si teniu algun problema a l’hora d’actualitzar, no dubteu gens a demanar ajuda a la(es) llista(es) spip@rezo.net (o spip@rezo.net, en francès; o spip@rezo.net, en castellà) o a consultar el nou lloc de fòrums de la comunitat SPIP, a l’adreça http://forum.spip.org/.

L’espai privat

La transformació més espectacular és definitivament la de l’espai privat. Aquest últim s’ha beneficiat d’una remodelació gràfica i ergonòmica completa, permetent publicar de forma més ràpida i navegar més fàcilment.

Un article de la documentació detalla les evolucions ergonòmiques introduïdes en aquesta versió de SPIP.

Eines d’ajuda a la publicació

Han fet la seva aparició diverses eines d’ajuda a la publicació:

El corrector ortogràfic

Un cop està escrit un article, podem corregir-ne les errades ortogràfiques gràcies a un servidor extern de correcció.

Una nota en referència a això: com que el corrector ortogràfic no es troba instal·lat «en local», les paraules a verificar s’envien (desordenadament) als «servidors ortogràfics» desenvolupats per SPIP Lab’ i posats a la vostra disposició per diversos membres de la comunitat d’usuaris de SPIP. Per tal d’evitar obrir una escletxa de «confidencialitat», demanem als webmestres que així ho desitgin activin aquesta funcionalitat en el seu lloc Web.

La vista prèvia

Un cop un article està proposat per a ser publicat, cadascú (administrador o redactor, segons la regulació del lloc) pot fer-ne una vista prèvia amb els esquelets del lloc Web. D’aquesta manera, es pot verificar la bona presentació final de l’article sense necessitat d’haver-lo de «publicar» i després «despublicar».

L’històric de les modificacions

Per facilitar el seguiment editorial i l’escriptura en col·laboració, [SPIP 1.8] introdueix l’històric de les modificacions (desenvolupat, també, per SPIP-Lab). Així, podem obtenir una llista dels últims articles editats i veure les modificacions fetes entre diferents versions d’un article.

El dossier

[SPIP 1.8] introdueix una nova configuració pels documents associats a un article. Tots els documents associats a un article — que no es troben ja en el text — es mostren en un dossier al capdavall de l’article.

Des d’aquest dossier, podem editar fàcilment el títol i la descripció d’un document. Podem també — si el servidor té instal·lades i configurades unes bones llibreries gràfiques — fer girar les imatges 90 o 180 graus.

Aquest dossier es completa amb la possibilitat d’associar, d’un sol cop, diversos documents a un article. Podem:

 • o bé posar tots els documents que s’han d’associar a un article en un subdirectori de ecrire/upload/;
 • o bé associar un arxiu zip a l’article. Llavors tindrem la possibilitat de descomprimir-lo i associar els documents que conté a l’article.

Un article de la documentació aclareix com es fan servir les eines de tractament d’imatges.

Espai públic

Localització dels fitxers esquelets

Els esquelets per defecte (antigament anomenats «article-dist.html») lliurats amb [SPIP 1.8] no es troben ja a l’arrel del lloc Web, sinó dins d’un subdirectori dist/; això d’acord amb un principi de reorganització dels fitxers de SPIP, que permet situar els esquelets personalitzats dins del directori squelettes/, i no només a l’arrel del lloc Web (la regulació eventual de la variable $dossier_squelettes es continua acceptant).

Nou compilador d’esquelets

Com a novetat menys espectacular, però sens cap mena de dubte tan important com tot l’anterior, [SPIP 1.8] introdueix un «compilador d’esquelets». Presentat inicialment al lloc Web SPIP Contrib’, aquest compilador ha permès, després de mesos de treball aferrissat, tornar a escriure completament el sistema que permet a SPIP interpretar el llenguatge dels bucles, de les etiquetes, dels filtres i dels criteris.

Els avantatges directes d’aquesta nova redacció no són forçosament evidents de bon començament. L’important (a més de la superació de certes restriccions de programació que començaven a pesar massa, i la millora general del codi) és que permet introduir amb relativa facilitat nous <BOUCLES()>, nous {critères} i noves #BALISES amb el simple afegitó de funcions dins del fitxer mes_fonctions.php3 — seguint l’exemple dels |filtres de les versions anteriors de SPIP.

Un bon exemple és la contribució Portrait ou Paysage? publicada a SPIP Contrib’, que ofereix tres nous criteris de triatge d’imatges: {portrait}, {paysage} i {carre}.

Aquest nou model hauria d’obrir el desenvolupament de SPIP a un deliri de contribucions, ja de per si molt disparada. si, per la vostra banda, afegiur algunes noves funcionalitats a SPIP, no dubteu gens a fer que en gaudeixi tota la comunitat!

De passada, fixem-nos que a partir d’ara podem:

-  Integrar un bucle en el codi opcional abans d’un altre bucle (entre <B_articles> i <BOUCLE_articles(ARTICLES){critères...}>).

-  Les etiquetes poden estar «imbricades» les unes dins les altres, per exemple: [ [(#SURTITRE)] (#LOGO_ARTICLE)]

-  Igualment, podem posar els <INCLURE()> dins les parts opcionals d’una etiqueta:
[<INCLURE(debut.php3)>(#SURTITRE) ]

-  Es pot accedir sense programació suplementària, en els esquelets, a qualsevol camp d’una taula per mitjà de l’etiqueta #NOM_DU_CHAMP

-  La sintaxi #_nom:TEXTE permet accedir a l’etiqueta #TEXTE del bucle englobant anomenat _nom. Es pot, també, accedir a etiquetes englobants el nom de les quals seria ambigu en el context del bucle actual (típicament, #TITRE i #_rubrique:TITRE).

-  Es pot utilitzar una etiqueta en l’avaluació d’un criteri: {titre = #TITRE}

-  Definint nous bucles, es pot accedir a taules situades en altres bases de dades.

Un depurador acompanya aquest compilador:
-  d’une banda, el webmestre veu que es mostren missatges d’error en cas que hi hagi un problema en la construcció dels esquelets;
-  d’altra banda, substituint a l’URl de recarregar la pàgina el codi var_mode=recalcul per var_mode=debug, el webmestre accedeix a un mode de visualització que exposa precisament el codi PHP i MySQL produït pel compilador a partir dels esquelets. De primer, una eina un xic difícil, però meravellosa per aquelles o aquells que desitgen comprendre detalladament el funcionament de tal o qual etiqueta — i, sobretot, quan es tracta de construir-ne de noves.

Traduccions

[SPIP 1.8] es beneficia també de l’important treball de la seva sempre creixent comunitat de traductors. A partir d’ara es troba disponible en les 33 llengües següents, sovint amb una documentació completa (les noves incorporacions estan assenyalades en negreta):

codelanguetrad.
ar العربية àrab
bg български búlgar
ca català català
cpf Kréol réyoné crioll de l’illa de la reunió
cpf_hat Kreyòl ayisyen haitià
da dansk danès
de Deutsch alemany
en English anglès
eo Esperanto esperanto
es Español espanyol
fa فارسى farsi
fon fongbè fongbé
fr français francès
gl galego gallec
hu magyar hongarès
it italiano italià
ja 日本語 japonès
lb Lëtzebuergesch luxemburguès
nl Nederlands neerlandès
pl polski polonès
pt Português portuguès
pt_br Português do Brasil brasiler
ro română romanès
tr Türkçe turc [SPIP 1.8.1]
vi Tiếng Việt vietnamita
zh 中文 xinès

i, com sempre, les 7 variants d’occità : auvergnat, gascó, llemosí, llenguadocià, niçard (en dos perfums), provençal i vivaro-alpí!

Són benvinguts els traductors i aprenents de traductor per a totes les llengües de la Terra. Hi ha lloc per a tothom. Feu circular la informació i no dubteu en «apuntar-hi» als vostres amics! La pàgina de referència de les traduccions és sempre www.spip.net/rubrique4.html ; el contacte per correu electrònic, a la llista spip-trad@rezo.net.

Altres novetats

Noves dreceres

Alguns nous recursos fan la seva aparició:

-  ara es pot introduir codi LaTEX en un article gràcies a l’etiqueta <math>. Aquest codi serà tractat per un servidor extern per tal de transformar-lo en una imatge que serà integrada al text.

Per exemple, el text següent:

<math>el valor de $x$ és $\sqrt{\frac{y^{2}}{z^{2}}}$</math>

es mostrarà d’aquesta manera:

el valor de $x$ és $\sqrt{\frac{y^{2}}{z^{2}}}$

-  la drecera -- serà substituïda per un mig quadratí —.

Noves etiquetes, criteris i filtres

Alguns nous filtres, criteris i etiquetes es troben llistats a la documentació, acompanyats de la menció [SPIP 1.8].

Assenyalem per exemple, pels amants de les presentacions a l’estil «blog», el filtre |unique que garanteix que un element recurrent (una data, per exemple) només es mostrarà una vegada; o encara el criteri {id_article IN 1,2,3} que mostra els articles 1,2 i després 3 en aquest ordre.

Compatibilitat

PHP 4.0.8, PHP 5. La versió mínima permesa per l’ús és, a partir d’ara, la 4.0.8 amb la llibreria preg instal·lada. [SPIP 1.8] és compatible amb PHP 5. La compatibilitat amb PHP 3 s’ha abandonat.

Nota: Per raons «històriques», els fitxers de la distrubició oficial es continuen anomenant xxx.php3; aquest esquema de noms desapareixerà a la propera versió de SPIP, en benefici dels xxx.php. No obstant, una versió php de [SPIP 1.8] es troba disponible per a ser baixada.

MySQL 3, 4.1.x No s’ha trobat cap problema de compatibilitat amb MySQL fins a les versions 4.1.x. No obstant, si trobeu algun problema amb MySQL 4.1, agrairíem el volguéssiu comunicar a la llista de desenvolupament, spip-dev@rezo.net

Llibreries gràfiques. [SPIP 1.8] permet la generació de miniatures (o thumbnails) amb NetPBM que es pot instal·lar fàcilment per ftp (veure http://gallery.menalto.com/modules.... a casa dels hostatjadors que no el tenen), però també GD1, GD2, i Imagick (en mòdul php, o en línia d’ordres amb el nom «convert»).

«W3C.» El motor de dreceres fa tot el possible per ser conforme a les recomanacions del W3C pel que fa a la codificació de l’HTML. No obstant, això no resulta sempre perfecte en totes les situacions, sobretot quan els usuaris introdueixen textos que impliquen etiquetes complexes o codi HTML.

Nota: Per completar els resultats [SPIP 1.8.1] introdueix un mode «tidy», que permet assegurar que totes les pàgines del lloc Web són «vàlides XHTML1.0»; aquest mode funciona ja a www.spip.net, encara que no estigui totalment estabilitatzat. Si voleu més informació, veure article 3070.

Sense oblidar:

 • Que s’ha integrat un nou mòdul de gestió de les URL: es tracta del mode «urls propres», que permet passar de l’adreça http://monsite/article.php3?id_article=17 a alguna cosa que s’assembla a http://monsite/titre_de_l_article;
 • Els fòrums estan indexats al motor de cerca. Aquesta indexació no és individual, sinó per fil de discussió (totes les respostes des de la «base» d’una cadena); la variable id_thread i les etiquetes #ID_THREAD i #URL_FORUM han fet la seva aparició.
 • El bucle (HIERARCHIE) està tractat de manera més flexible; per tant, es pot fer {inverse}, {par hasard}, {n-2,1}, {par titre}, etc.
 • El sistema de memòria cau administra una quota d’espai de disc ocupat al servidor (fixat, per defecte, en 5 MB);
 • La inserció de documents està administrada ara per <div> i fulls d’estil;
 • La drecera {{ }} s’ha transformat ara en <strong>;
 • La sindicació accepta els flux amb els formats Atom 0.3, RSS 0.91, RSS 1.0 i RSS 2.0; les correccions fetes més amunt damunt del lloc sindicat són represes per SPIP quan integra els flux, i els camps <modified> i <lastBuildDate> modifiquen en endavant la data dels articles sindicats; per la seva banda, la sindicació de flux «javascript» s’ha abandonat (però s’havia utilitzat mai?);
 • Els fitxers de localització poden ser situats en el mateix directori que els esquelets;
 • El fitxer ecrire/lang/perso.php3 desapareix, és substituït pels fitxers local_xx.php3 que es poden posar en el directori dels esquelets. xx especifica un codi de llengua, aleshores aquest fitxer tindrà prioritat per damunt dels altres mòduls de localització de la mateixa llengua. El fitxer local.php3, si existeix, s’inclou en darrer lloc i permet tots els hacks imaginables.
 • Es pot serguir l’activitat de SPIP en els seus fitxers de registre: ecrire/data/spip.log i ecrire/data/mysql.log
 • L’ajuda en línia ja no es lliura amb la versió oficial; funciona com a client/serveur, amb baixada automàtica a partir del lloc Web spip.net.
 • Finalment, últim però no menys important, l’Agenda de l’espaci privat ha estat completament revisada.

* * *

[SPIP 1.8.1]

Presentat el 15 d’abril del 2005, [SPIP 1.8.1] ajusta totes aquelles petites modificacions que s’han pogut fer després de la sortida de la versió 1.8. Incorpora, a més:
-  el mode «tidy» (veure més amunt);
-  un nou fitxer htaccess.txt per a la gestió de les URLs personalitzades (veure Utilitzar URLs personalitzats);
-  una revisió de l’ajuda en línia;
-  una actualització del mòdul LDAP

Darrer punt a tenir en compte, l’etiqueta #PARAMETRES_FORUM ha estat revisada. En efecte, a partir d’ara no tindrem necessitat de passar l’adreça de resposta en els paràmetres del fòrum, ja que des d’ara, per defecte, SPIP redirigeix al visitant que acaba d’enviar un missatge cap a l’adreça #URL_FORUM d’aquest missatge. Si el resultat no us interessa, podeu recuperar el funcionament antic passant l’adreça de retorn com a argument de l’etiqueta, sota la forma [(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})]

De passada, aquest nou argument «pàgina de retorn» que podem des d’ara passa a l’etiqueta, permet fer redireccions cap a una pàgina de la nostra elecció, per exemple
[(#PARAMETRES_FORUM{message_recu.php?id_article=#ID_ARTICLE})]
si desitgeu mostrar un text particular després de la tramesa del missatge. (Això pot ser apropiat pels fòrums moderats a priori.)

Divertiu-vos!

Com baixar-ho

Com ja és habitual, la baixada de SPIP es fa des de www.spip.net/spip-dev/DISTRIB/. L’actualització es realitza de la manera clàssica, veure Fer una actualització. Els llocs Web instal·lats amb l’ajuda de spip_loader es poden actualitzar automàticament.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 13/07/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Português, Türkçe