Utilitzar URLs personalitzats

Després de la instal·lació, les pàgines generades per SPIP utilitzen adreces relatives semblants a spip.php?article765, i que donen URLs del tipus http://www.spip.net/spip.php?article765.

Teniu la possibilitat de tenir adreces que siguin més al vostre gust -per exemple article123.html o Titre-de-l-article.html, i SPIP us ajuda en part en aquesta tasca.

Aquesta funcionalitat implica la distinció entre dos tipus d’URLs:

-  l’URL aparent d’una pàgina, és a dir tal i com està escrita i/o publicada a la barra d’adreces d’un navegador. Per exemple, http://www.spip.net/fr_article765.html. Són aquestes URLs les que es pretén fer més «atractives» o més «significatives»;

-  l’URL real de la pàgina, és a dir l’URL que és «vista» per SPIP quan la pàgina és calculada al servidor. Per exemple http://www.spip.net/spip.php?article765; en general, aquesta URL pot també ser escrita directament al navegador (podeu verificar-ho).

Escollir el tipus d’URLs aparents

A partir d’SPIP 2.1, la tria és factible per mitjà de la interfície privada. Aneu a Configuració del lloc->funcions avançades, i escolliu el tipus d’URL desitjada.

Abans d’SPIP 2.1 era necessari seguir el procés que es descriu a sota.

En el fitxer ecrire/mes_options.php [1] (a crear si s’escau), podeu declarar una variable PHP que contingui el tipus d’URLs a utilitzar. En absència d’aquest control, SPIP utilitzarà:

$type_urls = "page";

La variable $type_urls determina el nom del fitxer PHP que és cridat per gestionar les URLs. Amb la declaració per defecte que trobem a continuació, és el primer urls/page.php trobat a dins de SPIP_PATH.

Fixeu-vos que SPIP suggereix també els fitxers urls/standard.php, urls/html.php, urls/propres.php, urls/propres-qs.php i urls/propres2.php a dins del directori ecrire/

-  El fitxer urls/html.php permet tractar les adreces del tipus («article123.html»). Podeu decidir utilitzar les «URLs “html”» posant a ecrire/mes_options.php la línia:
$type_urls = "html";

-  El fitxer urls/propres.php permet tractar les adreces del tipus («Titol-de-l-article»). Llavors haurem d’afegir:
$type_urls = "propres";

-  El fitxer urls/propres2.php és una variació de l’anterior, i ens dóna adreces del tipus («Titol-de-l-article.html»). És necessari que llavors afegim:
$type_urls = "propres2";

-  El fitxer urls/propres-qs.php és una variant de l’anterior, que dóna adreces del tipus («./?Titre-de-l-article»). Llavors haurem d’afegir:
$type_urls = "propres-qs";. Aquest últim l’utilitzarem sempre i quan el nostre hostatjador no ens permeti utilitzar el mòdul de reescriptura d’urls d’apache (cf. mod_rewrite)

-  Finalment, el fitxer urls/standard.php permet als nostàlgics de versions anteriors d’SPIP donar adreces del tipus («article.php3?id_article=765»). Llavors fa falta afegir:
$type_urls = "standard";

Si el que voleu és més aviat utilitzar els vostres pròpies adreces (per fer-ho haureu de saber programar en PHP), és molt aconsellable partir d’uns fitxers ja existents i tornar-los a copiar amb el nom que vosaltres mateixos escolliu: urls/XXX.php. Per exemple, és molt fàcil modificar la funció _generer_url_propre() a urls/propres.php per obtenir variacions molt interessants; si feu això, gràcies per compartir les vostres modificacions a SPIP Contrib’.

Programar la traducció de les adreces aparents en adreces reals

Per tal que l’adreça article123.html cridi correctament en realitat el fitxer PHP spip.php tenint com a paràmetre id_article=123, es necessitarà configurar el servidor Web que hostatja el vostre lloc, sigui en un fitxer .htaccess (això no funciona sempre), sigui en el fitxer de configuració central del servidor si hi teniu accés. Això utilitza, sota un servidor Apache (el més utilitzat), el que s’anomena Rewrite Rules: regles de reescriptura d’adreces Web.

Saber escriure aquestes regles no és pas simple pels no programadors, i no podem donar-vos solucions infal·libles ja que això depèn de la vostra configuració: aquesta part queda completament a mans vostres (o a les del vostre hostatjador).

No obstant, a partir d’SPIP 1.8 es subministra un fitxer htaccess.txt a títol d’exemple, que funciona en la majoria d’hostatjadors amb els tipus d’URLs esmentats anteriorment («standard», «html», «propres» i «propres2»). Per activar-lo l’hem de tornar a escriure a l’arrel del lloc Web amb el nom .htaccess. És molt aconsellable obrir-lo prèviament per verificar alguns aspectes de configuració.

A continuació heu de verificar la validesa d’aquestes adreces, cridant la pàgina «Veure en línia» en un article, un autor, una breu, una secció, etc.

Generar les URLs aparents a les pàgines SPIP

Per tal de mostrar a tot arreu les URLs del tipus que hem escollit, utilitzeu en els vostres esquelets les etiquetes #URL_ARTICLE, #URL_RUBRIQUE, #URL_BREVE, etc.

Transició d’un tipus d’URLs a un altre

A partir d’SPIP 1.8, està tot previst perquè la transició d’un tipus d’adreces a un altre es faci amb la màxima suavitat: instal·leu el fitxer htaccess.txt, i a continuació podeu lliurement bolcar les adreces «standard» cap a adreces «propres2», «propres» o «html», i viceversa, sense provocar mai un error 404 per aquells visitants (o motors de cerca) que haguessin pogut memoritzar les antigues adreces.

Un últim detall per facilitar la transició, si escolliu les URLs propres o propres2, les visites de les pàgines que portin les antigues adreces (standard o html) són redirigides automàticament cap a les noves adreces.

Notes

[1Advertència: les versions anteriors de SPIP incloïen el fitxer inc-urls.php3 a l’arrel del lloc si existia; aquest mètode encara és vàlid però es pot considerar com obsolet...

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/05/24

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português, slovenčina, українська