Multilingüisme

La modificació més important que aporta SPIP 1.7 és la seva gestió «natural» dels llocs multilingües.

Articles d’aquesta secció