SPIP 1.8.3

La versió 1.8.3 d’SPIP és una versió de manteniment, és a dir que corregeix més que no pas aporta noves funcionalitats. És la conseqüència de la publicació d’una alerta de seguretat d’SPIP.

Tot i que els errors detectats són relatius, és recomanable traslladar els llocs Web existents a aquesta nova versió d’Spip. Si no podem fer aquest trasllat, la solució alternativa és instal·lar aquesta «pantalla de seguretat».

Aquesta versió 1.8.3 introdueix, essencialment, correccions de petits forats de seguretat, sobretot per la integració de la llibreria «safehtml» per tal de fer més segurs els formularis públics, el que també assegura, per exemple, que les negretes mal tancades no desbordin per tot arreu.

Al menú:

-  l’idioma txec fa la seua entrada en la distribució,
-  aparició de la barra d’edició en safari,
-  les imatges reduïdes conserven un fons transparent si l’original el té,
-  les etiquetes #ENV s’han reassegurat per defecte, és a dir, que no se’ls permet transmetre codi javascript o php,
-  les variables globals es controlen millor,
-  el criteri {mode=image} pels bucles DOCUMENTS s’ha corregit i permet de recuperar les icones,
-  la drecera [<imgX>->url] ha estat depurada i els enllaços en les imatges funcionen de nou.

Autor laura Publié le : Mis à jour : 19/08/22

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Türkçe