SPIP 1.9.1

SPIP 1.9.1 ha sortit !

Aquí teniu les principals novetats d’aquesta versió.

Espai privat

L’espai privat integra de forma més profunda la tècnica d’actualització asíncrona (AJAX/AHAH) d’una part de la pàgina. Els formularis de descripció d’imatges i documents són ara més àgils, així com la rotació d’imatges i l’afegit de paraules clau o d’autors, les referències a les traduccions són també més ràpides.

Un sistema de models

Els models són mini-esquelets que es poden integrar fàcilment a un esquelet normal però també —i sobretot— a dins del text d’articles (o breus, etc).

Són una extensió natural de les dreceres <img1|left>, <doc1|center>. Aquests ja són gestionats per aquests mini-esquelets; però a partir d’ara podeu definir els vostres a la subcarpeta modeles/ de la vostra carpeta d’esquelets (o d’un plugin).

A més de les dreceres per document i imatge, els models proposats a dist/modeles/ gestionen la presentació dels enllaços de paginació, de l’etiqueta #LESAUTEURS i dels enllaços de traducció.

Els models són documentats més àmpliament a l’article «Utilitzar els models».

Noves etiquetes

 • #SPIP_VERSION mostra la versió d’SPIP.
 • #INSERT_HEAD : una etiqueta a inserir a la zona <head>...</head> dels vostres esquelets per a permetre als plugins afegir automàticament CSS o JavaScript.
 • #INCLURE : una nova etiqueta per a les inclusions «estàtiques» i que no són dinàmiques.
  Recordar : La sintaxi <INCLURE{fond=..}> provoca la inclusió de pàgines a cada visita d’un internauta, tant si aquesta afecta una pàgina que es troba a la memòria cau com si no.
  Amb la nova etiqueta [(#INCLURE{fond=...})], la inclusió es realitza durant el càlcul de l’esquelet, i el seu resultat s’emmagatzema a la memòria cau de la pàgina que crida. Amb aquest sistema, ja no es pot gestionar una durada màxima ($delais o #CACHE{}) reduïda per a un esquelet inclós; per altra banda, esdevé possible aplicar filtres als esquelets inclosos: [(#INCLURE{fond=lettre}|version_texte)].
 • La paginació passa a ser en «models» (cf. veure més amunt), el que permet la seva personalització per mitjà de models personalitzats. Així:
  • #PAGINATION{page} dóna els números de pàgina (1, 2, 3, 4...) en lloc dels números d’item (0, 10, 20, ...) ;
  • també podem provar #PAGINATION{page_precedent_suivant} i #PAGINATION{precedent_suivant}.
 • Introducció d’una etiqueta #SQUELETTE que proporciona el camí de l’esquelet actual.

Filtres

Enriquiment d’image_masque :

 • La col·locació vertical i horitzontal de la màscara es pot fer a partir d’ara amb:
  • text-align=center (o left, o right; és a dir: centrada, a l’equerre o a la dreta)
  • vertical-align=middle (o top, o bottom; és a dir: alineació vertical centrada, superior o inferior)
 • A partir d’ara podem escollir la manera de barrejar dues imatges, de forma similar a com ho fa un programa com Gimp. Per defecte, si no es precisa res, tenim: mode=masque que és el funcionament que ja coneixem.
  Els nous modes són:
  • mode=normal : es col·loca la imatge a sobre de l’altre;
  • mode=eclaircir : es col·loquen només els píxels més clars;
  • mode=obscurcir : es col·loquen únicament els píxels més obscurs;
  • mode=produit : es «multipliquen» els píxels originals pels píxels de la màscara. De fet: els punts negres tornen la imatge negre, els punts blancs la deixen inalterada;
  • mode=difference : s’omple amb la diferència entre les dues imatges.

Extensió dels filtres imatge en el text.
Tots els filtres d’imatges es poden aplicar al damunt d’un fitxer d’imatge, un tag <img src='..' ../> o un text complet (els filtres s’apliquen llavors al damunt de cada imatge trobada). Per tant, esdevé possible fer [(#TEXTE|image_sepia)]

S’han introduït altres filtres, la llista dels quals anirem completant de mica en mica.

Usuaris avançats

Carpeta formulaires/ :
els formularis personalitzats (per a la part html) han d’estar col·locats en una subcarpeta formulaires/ de la vostra carpeta esquelets (o del vostre plugin). Per la seva banda, la part php del formulaire pot ser personalitzada a la carpeta balise/ a dins de la carpeta esquelets (o del plugin).

Calcular un fons (fond) des de l’espai privat:
pels desenvolupadors de plugins, una funció recuperer_fond permet ara calcular un esquelet, fins i tot des d’un maintenant de calculer un squelette, y compris depuis un script de l’espai privat. Aquest és també el sistema que utilitzen tant l’etiqueta #INCLURE com el sistema de models.

Variables a dins de l’esquelet _Aparèixen noves etiquetes, que permeten fer càlculs a l’interior dels esquelets i portar el seu resultat a una «variable», la qual pot ser utilitzada a continuació arreu a dins del mateix esquelet: #SET{toto, valeur} i #GET{toto}.

Recàrrega parcial de la pàgina (experimental) : _tot bucle pot definir un fragment d’esquelet recarregable dinàmicament, de forma asíncrona, pel navegador (ahah). Per això, en tenim prou utilitzant el criteri {fragment} sobre el bucle considerat. El criteri {pagination} implica, per defecte, el criteri {fragment}. Tot el contingut del bucle (parts abans, principal, després o alternativa) està inclòs en un div que porta la class fragment, i un id únic: <div id="fragment_html_1c4f894574d730e016e980d91fa678ca_articles" class="fragment">

...

Cridant l’URL amb el paràmetre suplementari var_fragment tenint per valor l’id d’una div fragment (ex: &var_fragment=fragment_html_1c4f894574d730e016e980d91fa678ca_articles), el servidor només tornarà aquest fragment d’esquelet. D’aquesta manera és fàcil recarregar només una part d’esquelet amb javascript (AJAX/AHAH).

Nota:
Aquesta funcionalitat és encara experimental i evolucionarà probablement en futures versions. Us encoratgem no obstant a provar-la i donar les vostres impressions o proposar codi millorat per aquesta funció.

Mode Tidy: _El mode XHTML Tidy (veure article 3074) ja no s’inclou en la distribució estàndard d’SPIP, i passa a ser un plugin. Per tres raons :

 • aquest codi es fonamenta en una crida a un codi binari que sovint no es troba disponible a casa d’alguns allotjadors — el seu mode php_tidy no es troba sempre totalment operatiu.
 • a partir d’ara, el motor d’SPIP crea en estàndard un code XHTML molt més satisfactori, disminuint l’interès d’aquest sistema;
 • el depurador (o debugger que s’activa afegint &var_mode=debug a l’URL de la pàgina) ofereix un mode de validació que assenyala les etiquetes invàlides així com les línies d’esquelet que les han produïdes (afegir $xhtml='spip_sax'; a mes_options.php per a beneficiar-nos-en).

Documentació del codi: _Una documentació del codi la podeu trobar a http://doc.spip.org
-  cada funció hi està referenciada de manera automàtica, i l’enllaç funciona en els dos sentits (del codi cap a la seva documentació i viceversa);
-  el lloc Web s’actualitza diàriament en funció de les modificacions realitzades sobre el codi de la versió de desenvolupament (SVN) d’SPIP.

Correccions

S’han corregit nombrosos errors (sobretot sobre sindicació, la memòria cau de les imatges tipogràfiques, el menú de llengües). Per a més detalls consulteu el nostre lloc Web de desenvolupament http://trac.rezo.net/trac/spip/report/6.

Compatibilitat amb els allotjaments free i club-internet.

* * *

Si feu una actualització del vostre lloc Web des d’una versió antiga d’SPIP, llegiu també l’article sobre SPIP 1.9.

Llegir, igualment:
— Fer una actualització
— article 3371

Com de costum, en cas de tenir dificultats trobareu ajuda a la llista spip-ca@rezo.net, spip-es@rezo.net, spip@rezo.net o als Fòrums d’SPIP

Autor merce Publié le : Mis à jour : 05/04/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano