SPIP 1.4

Aquesta versió 1.4 d’SPIP, desprès de sis mesos en desenvolupament, proposa canvis molt importants. Alguns afecten a tots els usuaris (sobretot els redactors), altres només estan destinats a facilitat el treball dels administradors que creen els seus propis esquelets, i alguns són molt tècnics (seguretat, desenvolupament...).

Actualització

L’actualització es pot fer a partir de qualsevol versió anterior d’SPIP.

Si utilitzeu habitualment la instal·lació automàtica, en teniu prou cridant l’arxiu spip_loader.php3 des del vostre navegador tal i com heu fet en les versions anteriors, i després seguir les instruccions publicades per l’actualització de la base de dades.

Si preferiu la instal·lació manual a partir d’un arxiu descarregat des de l’URL de més amunt, haureu de:

  1. descomprimir l’arxiu que heu escollit (hi ha tres formats: zip, sit i tgz, però són els mateixos fitxers);
  2. enviar els fitxers per FTP cap al vostre lloc Web (suprimint eventualment els arxius precedents: abans, per si hi ha una manipulació errònia, penseu a fer una còpia de seguretat dels vostres esquelets).
  3. anar a ecrire/ i seguir les instruccions (necessitareu crear un fitxer o directori especial a dins d’ecrire/data/ i després deixar a SPIP que faci l’actualització de la vostra base de dades).

I això és tot!

Observacions importants:

-  Podeu fer abans una còpia de seguretat de la vostra base de dades; sapigueu no obstant que normalment no tindreu necessitat d’emprar aquesta còpia de seguretat ja que el mateix SPIP s’encarrega d’actualitzar-la. Per altra banda, aquesta còpia de seguretat no podria ser restaurada amb seguretat en una versió més recent que la que teníeu actualment; per tant, només ha de ser utilitzada com a últim recurs!

-  Sobretot, NO BUIDEU LA VOSTRA BASE DE DADES ABANS D’ACTUALITZAR. (L’error és clàssic. Alguns imaginen, per error, que és necessari buidar la base de dades i, a continuació, restaurar la còpia de seguretat).

Problemes ocasionals

-  En cas de problemes de visualització en el lloc públic, proveu de buidar la memòria cau del vostre lloc per tal de veure si el problema persisteix.

-  Si el vostre lloc mostra missatges d’error estranys (errors de PHP, etc.) verifiqueu que tots els fitxers s’hagin transferit correctament via FTP, i que cap dels fitxers tingui una mida zero al servidor. Eventualment, torneu a provar de transferir-lo canviant el mode de transferència del vostre programa d’FTP (el mode binari normalment és el preferible).

-  Si els problemes persisteixen o per qualsevol altre qüestió, no dubteu, després d’haver buscat a la documentació, en escriure a spip@rezo.net. No us oblideu d’esmentar la versió d’SPIP que utilitzeu i de descriure el problema amb la màxima precisió (el URL de la pàgina en qüestió, etc.).

Interfície

L’espai privat proposa una interfície gràfica radicalment diferent de les versions anteriors. Permet en particular:
-  distingir millor i jerarquitzar les diferents funcionalitats d’SPIP;
-  una integració facilitada per noves funcionalitats tot conservant la coherència de la navegació;
-  crear (per properes versions) versions no franceses d’SPIP.

Impossible detallar totes les noves característiques de la interfície, ja que aquesta és completament nova. Assenyalem de tota manera:
-  la tria entre una interfície «normal» (logotips i textos), una interfície reduïda que mostra només les icones, i una interfície lleugera completament en mode text (per les connexions lentes);
-  una diferenciació més gran entre la interfície simplificada i la interfície completa, facilitant el treball dels principiants;
-  un mode «gran pantalla» pels usuaris de pantalles amb una amplada igual o superior als 1024 píxels;
-  «dreceres» a la interfície que proposen les funcions més utilitzades en funció de la pàgina on ens trobem.

Documents adjunts i documents multimèdia

Es tracta, sens dubte, de la funció més esperada d’aquesta nova versió: SPIP permet associar documents de formats multimèdia (àudio, vídeo, PDF...) als articles o instal·lar-los a les seccions.

-  Aquests documents poden ser presents o bé com a documents adjunts o a l’interior d’un article (en forma de miniatura dotada d’un enllaç). Per això, SPIP proposa una nova drecera: <docxxx|center>.

També és possible inserir directament alguns documents (vídeo, animacions flash...) a l’interior d’artidles, gràcies a la nova drecera: <embxxx|center>. Per aquelles que desitgen un control més precís del comportament d’aquests documents, és possible completar aquesta drecera amb paràmetres propis a aquests formats. Per exemple:

<embxxx|center|autostart=true|quality=high>

-  Per gestionar els documents que no estan directament inserits en el text dels articles, apareix un nou format de bucles: (DOCUMENTS).

-  Per cert, gràcies a la introducció d’aquests documents, les imatges s’aprofiten d’algunes millores: possibilitat de donar-los-hi un títol i una petita descripció. Aquestes informacions es mostraran en els articles gràcies a la drecera: <docxxx|center>.

A més, a partir d’ara podem inserir imatges a les breus.

-  En alguns servidors, SPIP facilita i molt la creació automatitzada de portafolis (col·leccions d’imatges presentades en forma de vinyetes clicables), amb creació automàtica de vinyetes de visualització prèvia.

Paraules clau

El sistema de paraules clau evoluciona amplament, per tal d’oferir una precisió més gran al mostrar-se; aquesta novetat està concebuda primordialment de cara als administradors que gestionen moltes paraules clau en el seu lloc.

-  Paraules clau a les seccions.

-  Les paraules clau pertanyen forçosament a un grup de paraules.

-  Cada grup pot estar «lligat» als articles, i/o breus, i/o seccions, i/o llocs sindicats. A més, es pot decidir que certs grups estan reservats als administradors i/o als redactors. També es pot decidir que certs grups de paraules són accessibles a partir dels fòrums públics i, fins i tot, amb icones.

-  Possibilitat d’entrar diverses paraules clau d’un sol cop a les caixes del formulari, separades per comes o per punt i coma. A partir de 4 paraules clau associades a un article, apareix un botó «retirar totes les paraules».

Fòrums

-  Visualització prèvia dels missatges dels fòrums públics abans d’enviar-los.

-  La moderació dels fòrums es decideix a partir d’ara article per article, amb una opció per defecte (que s’aplica igualment als fòrums de secció, de breus, etc. de manera indiferenciada, per una vegada).

-  Visualització prèvia dels missatges dels fòrums privats abans d’enviar-los.

Motor de cerca

-  Quan es demana un article a partir d’una pàgina de cerca, les paraules de la cerca es mostren acolorides en el text de l’article.

-  La cerca a l’espai privat utilitza, a partir d’ara, a més de «títols i números», la cerca en text integral si està disponible.

Multi-base

És possible gestionar diversos llocs sota SPIP en una mateixa base MySQL: configuració manual a ecrire/inc_version.php3, i a l’inici de tot (posar un prefix diferent per cadascuna de les instal·lacions).

Atenció: aquesta funcionalitat està reservada als usuaris confirmats.

Llocs sindicats

-  Possibilitat de passar alguns llocs sindicats en «moderació a priori», per tal de validar els articles un a un. Evidentment, això treu molt d’encant a la sindicació de llocs, encarregada de donar vida al vostre propi lloc Web en absència de l’administrador.

-  Possibilitat d’utilització d’un proxy HTTP per sindicar els llocs (reservat als usuaris confirmats).

Esquelets

-  Inclusió d’esquelets a dins d’un altre esquelet. Per incloure un esquelet machin.php3 passant-li el número de secció, ho farem d’aquesta manera: <INCLURE(machin.php3){id_rubrique}>.
Per més detalls, llegiu: «<INCLURE> altres esquelets (plantilles)».

-  Modificació del comportament de #INTRODUCTION dels articles:

  • si hi ha una descripció, és aquesta descripció la que s’utilitza directament (tal qual);
  • si no hi ha cap descripció, segueix el comportament habitual (resum capçalera + text).

-  Criteri {branche}, que permet recuperar totes les subseccions d’una secció (experimental).

-  Noves etiquetes #LOGO_RUBRIQUE_SURVOL i #LOGO_RUBRIQUE_NORMAL, útils per una maqueta on el logotip de la secció en curs es mostra sempre si li passem el ratolí pel damunt. (Principi similar als #LOGO_ARTICLE_NORMAL i #LOGO_ARTICLE_SURVOL que ja existien en versions anteriors.)

-  Nova etiqueta #LOGO_BREVE_RUBRIQUE, que mostra el logotip de la breu o, per defecte, el de la secció que conté la breu. (Principi similar a #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE.)

-  Nova etiqueta #FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR que mostra un formulari que permet escriure a un autor, sense que aparegui el seu correu electrònic al lloc públic.

-  Gestió dels filtres a LOGO_xxx i a FORMULAIRE_RECHERCHE, la sintaxi [(#TOTO||filtre)] assegura que |filtre sigui un filtre.

-  Ajuda a la depuració dels esquelets en cas d’error MySQL

-  Variables de presentació del tipus $debut_intertitre... regulats o bé de manera global a mes_fonctions.php3, o bé de manera més fina a article.php3, rubrique.php3, etc.

Dreceres tipogràfiques

Noves dreceres tipogràfiques completen la gestió de les llistes:

DreceraFunció
- (guionet espai) puça spip estàndard
_ (subratllat espai) <br> salt de línia sense puça
-* , -**... <ul><li>

... Llistes jeràrquiques
-# , -## ... <ol><li>

... Llistes numèriques

Seguretat

-  Nou sistema d’autenticació dels visitants (a l’espai privat, però també a l’espai públic), a base de galetes. El sistema està concebut per assegurar un nivell més gran de seguretat, però també per oferir una compatibilitat més gran amb els diferents allotjadors.

Durant l’actualització d’SPIP, es aconsellable verificar que no s’utilitza el mètode «.htaccess» (suprimir el fitxer ecrire/.htaccess si existeix). Si no volem galetes (o si al navegador no li agraden), el sistema proposa canviar cap a una autenticació http a l’antiga.

-  El sistema proposa dos nivells de seguretat: un està més adaptat als usuaris que «treballen» amb diversos navegadors a la vegada, o amb diversos ordinadors simultàniament, i un sistema netament més estricte, que prohibeix qualsevol connexió simultània i ofereix un nivell de seguretat més elevat.

-  Se’ns proposa un botó «Desconnectar-se» de manera permanent i el seu ús és altament aconsellable als usuaris «mòbils» (connexió a partir d’un ordinador del que no són els únics usuaris).

-  Pels usuaris que han oblidat la seva contrasenya, el sistema gestiona a partir d’ara la possibilitat de recuperar una nova contrasenya, gràcies a un intercanvi de correu electrònic.

-  ATENCIÓ: Ja no crea els fitxers .htpasswd i .htpasswd-admin si ja no existeixen (seguretat).

Estadístiques

Nou sistema d’estadístiques, sobretot més fiable que la versió anterior (la versió anterior estava destinada a proporcionar una «indicació» de les visites, i no una informació precisa).

El sistema es compon de dues parts: visites (relativament lleuger) i "referers" (més pesat). El coneixement dels referers permet a més l’actualització diària d’un «percentatge de popularitat» per article. D’aquesta manera l’article més «popular» està al 100%. (Per més detalls, llegiu «La «popularitat» dels articles».)

La novetat més visible és la presència de gràfiques mostrant l’evolució de les visites dia a dia pel conjunt del lloc o per cadascun dels articles publicats.

Divers

-  Exportació de la base en diverses etapes per si el servidor interromp la còpia de seguretat abans de l’acabament de l’exportació completa.

-  Millora de la compatibilitat amb les diferents configuracions de PHP: les etiquetes PHP passen a <?php (compatibilitat amb la opció PHP «short_open_tags»).

-  Afegit d’una pàgina ecrire/admin_repair.php3 que permet posar en funcionament el sistema d’auto-reparació de MySQL després d’un fracàs (error de disc, etc.) [Versions de MySQL a partir de 3.23.14]

Algunes incompatibilitats i petits error han estat corregits després de la sortida de la versió 1.4. Després de corregir-los, hem publicat una versió 1.4.2 les característiques principals de la qual són idèntiques a les ja esmentades en aquest article. Per més detalls, vegeu els anuncis recents.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 29/06/23

Traductions : català, français, italiano