SPIP 1.7, SPIP 1.7.2

[SP<font color="yellow">IP 1.7.2] introdueix nous criteris i etiquetes, a més a més de correccions d’errors de programació (bugs):

SPIP en xinès

El xinès ve a completar la llista de llengües disponibles: àrab, búlgar, créole réyoné, danès, alemany, anglès, esperant, espanyol, farsi, francès, galleg, italià, holandès, català, occità (7 variants), polac, portuguès, vietnamès... i xinès!

Creació automàtica de miniatures

— Més que el GD, es pot emprar ImageMagick, si aquesta llibreria és present al servidor baix la forma del mòdul php "imagick", o de la línia d’ordres "convert". (NT: si utilitzeu fink(Mac OS X), caldrà precisar el camí d’accés /sw/bin/convert al fitxer inc_version.php3). ImageMagick dóna generalment millors resultats gràfics.
— Siga quina siga la llibreria que trieu, les miniatures sempre són refetes si es necessàri(es poden esborrar si es canvia el mètode de creació, o de tamany, de la "vignette").
— Atenció: Cal que aneu a la configuració avançada del lloc web per seleccionar el vostre mètode de fabricació de miniatures. Si hi ha varis mètodes disponibles, cliqueu sobre la imatge que tinga millor rendiment; si "imagick" està llistada, es recomanable triar-la en comptes de la llibreria "convert": el mètode de crida és més "propi".

Criteris opcionals

Els criteris opicionals permeten de tindre bucles per a diferents usos: només cal posar, en endavant, un punt d’interrogació a un criteri per que aquest no siga pres en consideració encara que aparega al contexte. Això permet per exemple simplificar enormement els bucles de backend-dist.html sempre guardant la possibilitat de precisar que es vol el backend "restringint als articles en creol" (backend.php3?lang=cpf) o "de la secció 7 i les seues subseccions" (backend.php3?id_rubrique=7).

El bucle en si mateix és, per tant:

<BOUCLE_backend(ARTICLES){lang?}{branche?}{par date}{inverse}{0,10}>

Astúcies que venen a completar l’arsenal del multilingüísme:

— el criteri {lang_select} serveix per a forçar la selecció de la llengua per al bucle (AUTEURS), que normalment no ho fa pas (a l’inversa, el criteri {lang_select=non} permet dir als bucles (ARTICLES), (RUBRIQUES) o (BREVES) que no seleccionen la llengua).

— la variable de personalització $forcer_lang indica a SPIP que ha de verificar si el visitant disposa d’una galeta de llengua i, si tot és correcte, l’envia cap a la pàgina corresponent. És això el que fa la pàgina de connexió a l’espai privat lliurada en estàndard amb SPIP.

— les etiquetes #MENU_LANG (i #MENU_LANG_ECRIRE) mostren un menú de llengua que permet al visitant triar "aquesta pàgina en ...". La primera etiqueta llista les llengües del lloc; la segon llista les llengües de l’espai privat (és utilitzada a la pàgina de connexió a l’espai privat).

— finalment, els criteris opcionals permeten l’ús d’un mateix bucle (de fet, un mateix esquelet) per mostrar ja sia tots els articles del lloc web en totes les llengües, ja sia només els articles en la llengua passada per l’URL. Això pot ser útil, per exemple, en els bucles de cerca:

<BOUCLE_recherche(ARTICLES){lang?}{recherche}{par points}{inverse}{0,10}>

Petites coses

— SP<font color="yellow">IP 1.7.1 havia introduït un bug amb la "puce", que no respectava els salts de paràgraf que la precedia.
— dins de l’apartat de les estadístiques, tenim a partir d’ara una "previsió" del resultat al cap del dia, basat en la mitjana (per a les visites del lloc) i en la popularitat de l’article (per a les visites a l’article). Això té el valor que té...

* *

SP<font color="yellow">IP 1.7.1 aportava, per la seva banda, les novetats següents:

Motor de cerca:

-  Indexació de les peticions i dels fòrums. Fixeu-vos, els fòrums són indexats per temes(thread) i no pas missatge a missatge.

-  Millorament del "tri" {par points}: els articles que contenen les paraules demanades tenen molts més punts (que aquells que no contenen més que paraules que comencen per les paraules de la demanda); i de la mateixa manera, si una demanda porta a diverses paraules, els articles que continguen totes eixes paraules eixiran sempre dalt del tot de la llista. EL motor de recerca ofereix doncs els resultats molt més acurats.

-  Millorament del motor per als articles en alemany i en vietnamita:

  • en alemany es pot escriure «flüß», «fluess» o «flub» per trobar la primera d’aquestes tres paraules («flüß») ; «fluess» és la transliteració «complexa», i «flub» la transliteració simple.
  • en vietnamita, que és molt ric en accents: podem trobar el mot "Người" amb tots els seus accents, es pot també escriure:
    • amb els accents bé
    • baix la forma "nguoi" (sense accents)
    • "ngu7", els accents són transcodificats, internament, amb xifres
    • Nota tècnica: per permetre recerques també baix la forma "ngu+" (és a dir directament en la transliteració habitual del vietnamés a Internet), cal fer un pretractament de la variable $_GET['recherche'] per reemplaçar els '`?~.^+(- per el transcodificat 123456789 ; evidentment SPIP no pot fer aquest pre-tractament de forma habitual, ja que només involucra a les recerques en llengua vietnamita.

-  El subratllat dels resultats de la recerca és compatible amb utf-8

A les plantilles:

-  El criteri {tout} dins un bucle (RUBRIQUES) afegeix també les seccions buides
-  l’etiqueta #EXPOSER per encaminar l’accés a un article dins del llistat de seccions o d’articles. (Vore la documentació).
-  Un nou filtre per als fitxers "backend": |texte_backend
-  Supressió sistemàtica dels número-títols a les respostes dels fòrums
-  A partir d’ara és possible cridar un esquelet (plantilla) amb un paràmetre lang=...
-  De la mateixa forma <INCLURE(...){lang}> o <INCLURE(...){lang=xx}> funcionen finalment i són capaços d’anar a buscar eventualment un esquelet de forma precisa per llengua (fitxer article.xx.html).
-  Afegit dels id_auteur dins els bucles (FÒRUMS)
-  possibilitat d’emprar un criteri {url==...} dins els bucles (SYNDIC_ARTICLES)
-  L’etiqueta #URL_AUTEUR.
-  El filtre |couper{} és més intel·ligent, sobretot per a les llargàries molt curtes ([(#TITRE|couper{5})] donarà 5 caracters).
-  el filtre |reduire_image permet reduir les imatges al vol, sia utilitzant la llibreria gd (ou gd2) si exiteix, sia precisant width=... height=.... al codi HTML produït.

Tipografia:

-  Afegida una baliça <poesie>...</poesie> que permet d’escriure versos o lletres de cançó amb els salts de línia adaptats.
-  Millor gestió tipogràfica (en francès) de les exclamacions múltiples (Whoah!??!!).

A l’espai privat:

-  a la interfície completa la pàgina ecrire/articles.php3?id_article=x permet una «revisió dels insecables» canviant el seu color per gris (aquesta regla es pot fer al fitxer ecrire/mes_options.php3).
-  retorn dels botons de missatgeria a la llista dels autors

Funcionalitats experimentals:

-  Creació de punts d’entrada dins de typo() i de propre() per els pegats particulars
-  afegida l’opció $cookie_path (per a remenadors d’SPIP amb scripts externs com Spikini).

* *

SP<font color="yellow">IP 1.7 (3 Gener del 2004) Aquesta versió completava la internacionalització d’SPIP aportant la possibilitat, sovint demandada, de fer llocs web multilingües. El lloc web oficial, estarà hostatjat a http://www.spip.net, sent ell mateix multilingüe (els voluntaris per a continuar les traduccions són benvinguts: teniu una cita en http://www.spip.net/rubrique4.html).

Desar la base de dades

Està aconsellat guardar la base de dades abans d’actualitzar l’SPIP. Per això, aneu a la part "Administració del lloc web" de l’espai privat, després cliqueu "Desar la base de dades". Un cop feta la còpia de seguretat (s’haurà de crear per tal un fitxer amb un nom singular al directori ecrire/data), es podrà descarregar el fitxer resultant (dump.xml o dump.xml.gz)

Després d’aquesta còpia de seguretat, es podrà fer l’actualització d’SPIP com s’ha explicat abans.

Si teniu cap problema i vos cal restaurar la còpia de seguretat efectuada abans: reinstal·leu des de la versió d’SPIP amb la qual heu fet la còpia de seguretat (MOLT IMPORTANT)! No tracteu sobretot de restaurar baix la versió 1.7 una còpia de seguretat feta amb la versió 1.6 (per exemple)! Un cop la versió adequada d’SPIP estiga instal·lada de nou podreu restaurar la còpia de seguretat que havíeu fet amb anterioritat.

No oblideu tampoc que per una fer una còpia de seguretat completa, cal igualment recopiar el contingut del directori IMG/ a lloc segur. Aquest directori conté els logos, imatges, documents que s’hagen carregat al servidor web des de la interfície de redacció.

Important: aquesta còpia de seguretat és una simple precaució. No tracteu de restaurar-la si tot funciona correctament. No esborreu la base de dades abans de fer l’actualització, és inútil i perillós!!

Actualitzar

El procediment d’actualització és el mateix de sempre. Hi ha dues possibilitats:

-  Usar l’instal·lador automàtic, spip_loader.php3: aquest fitxer que es troba a l’adreça http://www.spip.net/spip-dev/INSTALL, reemplaçarà automàticament la vostra versió actual d’SPIP per la versió 1.7.

Nota: si la instal·lació automàtica no es compatible amb el vostre sistema, spip_loader.php3 us advertirà i llavors haureu d’utilitzar la instal·lació manual descrita més avall.

-  Pujar manualment SP<font color="yellow">IP 1.7 al servidor Web. Per això, haureu de:

1. Triar un dels arxius del directori http://www.spip.net/spip-dev/DISTRIB; podeu triar entre la versió completa, que inclou totes les llengües o les versions monolingües que contenen cadascuna una sola llengua però són més lleugeres de descarregar.

2. Descarregar aquest arxiu al vostre ordinador personal, descomprimir-lo emprant el programa apropiat (per exemple Winzip a Windows).

3. Pujar aquests arxius ja descomprimits al servidor web via FTP. Els fitxers s’han d’enviar al mateix indret que la versió precedent d’SPIP.

Una vegada la nova versió instal·lada, haureu de permetre al sistema que actualitze la base de dades. Per fer això us demanarà crear un fitxer d’un nom singular a la carpeta ecrire/data. Aquesta seguretat permet assegurar-se que aquell qui fa la actualització té plena autorització per fer-la.

Nota: si un problema us impedeix de seguit accedir a l’espai privat de la vostra web, podeu recrear un accés esborrant simplement del directori ecrire el fitxer inc_connect.php3, el qual rellançarà el formulari d’instal·lació del web.

Una volta SPIP estiga actualitzat, us podeu aprofitar de les novetats que ofereix la versió 1.7. Les quals detallem a continuació.

Bona sort i millor publicació

L’equip d’SPIP.

Pàgines Webs multilingües

La versió 1.6 enriquia SPIP amb un conjunt de traduccions que permetien utilitzar l’espai privat en diferents idiomes fent així més fàcil l’ús d’SPIP a redactors de diferents indrets. La versió 1.7 completa encara més aquest opció ja que permet també la creació de llocs públics multilingües sense cap esforç de posada a punt (excepte algunes opcions de configuració que cal modificar). Aquesta millor funcionalitat (la qual es refereix a diversos aspectes com ara la selecció de la tipografia, afegir dates i formularis, la gestió de les traduccions d’articles) serà tractada en altres articles de documentació de forma separada.

El multilingüisme inclou l’aparició de diverses utilitats dedicades:

-  Opcions de configuració específiques
-  Un sistema de gestió de les traduccions entre els articles
-  Una pàgina de gestió de les traduccions per llengua
-  Un paquet de cadenes pre-traduïdes en diverses llengües per l’espai públic

Estat de les traduccions

L’arc dels idiomes en els quals està disponible SPIP s’ha enriquit, ja que, a dia d’avui, la interfície de redacció d’SPIP està traduïda a les següents llengües:

-  francès
-  anglès
-  neerlandès
-  vietnamita
-  espanyol
-  àrab
-  farsi
-  crioll de l’illa de la Réunion
-  alemany
-  danès
-  esperanto
-  italià
-  gallec
-  búlgar
-  polonès
-  català
-  set variants diferents d’occità: niçard, llenguadocià, gascó, provençal, auvergnat, limousin i vivaro-alpin!

El vostre lloc públic es beneficia igualment d’aquestes traduccions gràcies a un sistema de textes pre-traduïts alliberats amb SPIP. Podeu vore aquest sistema en acció a les plantilles per defecte de SP<font color="yellow">IP 1.7: canvieu la llengua del lloc o d’un article, recarregueu la pàgina pública que corresponga i els textos comuns (navegació, dates, formularis...) estaran a la llengua triada!

La documentació està també començada a ser traduïda a diverses llengües en la nostra nova web oficial http://www.spip.net. Tot això representa un treball molt important i sense dubte hi ha lloc per nous participants (visiteu l’"espace des traducteurs").

Altres modificacions importants

Espai privat

-  Una barra gràfica de dreceres ha fet la seua aparició dalt dels camps d’edició més importants (text dels articles, breus, fòrums). Permet als novells familiaritzar-se amb les principals dreceres tipogràfiques emprant en un primer moment els botons de la barra més que els seus equivalents al teclat.

-  A la pàgina de login, es pot triar quedar identificat durant alguns dies, això evita haver d’escriure massa sovint la contrasenya

-  Reestructuració del calendari personal (agenda)

Calendari mensual
La interfície del calendari diferencia per avançat els elements editorials (publicació d’articles i breus) i les cites (anuncis per tots els participants i missatges personals).

Calendari mensual

Afegir un dia
La columna principal afegeix totes les vostres cites. El codi de color permet reparar les equivocacions (blau), les cites amb d’altres participants (verd) i les cites que involucren a tothom (groc).
A la columna de l’esquerra, un botó permet retornar a avui i els calendaris reduïts permeten la fàcil navegació d’un dia a un altre.
A la columna de la dreta (no mostrada a aquesta còpia de pantalla) es troba com s’afegeix gràficament la jornada següent.

-  Una pàgina de seguiment a distància dels moviments de la web permet recuperar l’adreça de sindicació (RSS) i incloure els esdeveniments del lloc a un calendari (format iCal).

-  Nou sistema de navegació al conjunt del lloc web.

El nou sistema de navegació

Espai públic:

-  S’ha afegit l’etiqueta #DATE per al bucle DOCUMENTS.

Correccions i afegitons menors

Espai privat

-  Es pot a partir d’ara configurar una adreça electrònica que envie els mails del lloc (si és deixa buida, la direcció aparent del remitent és la mateixa del destinatari, com fins ara).

-  Mentre s’actualitza la base, SPIP comprova si els drets d’accés a la base de dades són suficients, si no, dóna un missatge d’error.

-  L’addició de les referències està totalment renovada.

-  Dos variables de configuració suplementàries per mes_options.php3: es pot decidir que SPIP ignore les connexions per REMOTE_USER (.htaccess) i/o per autenticació http.

-  Les contrasenyes poden a partir d’ara contindre accents (amb un joc de caràcters de 8 bits del tipus iso-8859-1, no amb utf-8...)

Espai públic: les plantilles

-  Quan s’afegix un comentari al fòrum públic, una cookie (galeta) es guarda, en ella es registra tant el nom, com el correu electrònic de l’autor del comentari. Aquests valors són proposats per defecte per al missatges següents al fòrum. Així es limiten els missatges "anònims" deguts bé a les presses dels participants, bé a la seua mandra.

-  Les pàgines corresponents a un article no publicat no es guarden en caché

-  Missatge d’error enlloc d’una pàgina blanca mentre que el servidor no puga recarregar la pàgina i no estiga present aquesta pàgina a la memòria caché (MySQL no disponible, al motor de recerca, per exemple).

-  Distinció més detallada dels errors MySQL a les plantilles.

-  Correcció d’un lleuger bug en els fòrums públics: en alguns casos, la pàgina no era automàticament recarregada durant l’addició d’un comentari.

-  Correcció del bug dels {doublons} amb el bucle hiérarchie.

-  Per qui remene una mica més: hi ha possibilitat de redefinir l’etiqueta #INTRODUCTION, ficant dins de mes_fonctions.php3 una nova funció introduction(...). Es pot inspirar, pel començament, en la funció calcul_introduction que se troba dins inc-calcul.php3 :

Contingut de la pàgina web i altres:

-  S’ha afegit un camp nom_site i url_site als articles (ha d’activar-se, baix el nom d"enllaç d’hipertextual", a la configuració del lloc web) les etiquetes #NOM_SITE et #URL_SITE permeten afegir aquest valors.

-  Suport pels jocs de caràcters àrabs (windows-1256 i iso-8859-6)

-  La configuració de l’URL del glossari extern (per les dreceres del tipus [?terme a cercar]) accepta ara una escriptura més flexible (baix la forma url_glosari_amb_des_%s, on els % seran reemplaçats per el terme a cercar).

-  Compatibilitat MySQL 4.1.0

-  Introducció d’un mecanisme de gestió de la càrrega (sobretot destinat als servidors): mentre que SPIP detecta la presència, dins ecrire/data/, d’un fitxer anomenat lock i mentre que aquest fitxer ni siga massa vell (menys de 10 minuts), no es fa cap càlcul que no siga absolutament necessari: indexació, estadístiques, etc.

-  Nova drecera tipogràfica <quote>...</quote>, per citar una part de text (útil als fòrums públics).

-  i diverses correccions i optimitzacions més.

Autor laura Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe