Remarcar un article en una llista

L’etiqueta #EXPOSE permet destacar, en un menú o en una llista, l’objecte principal de la pàgina on ens trobem.

L’objecte que és «remarcat» és l’article (o la breu, la secció, la paraula clau o l’autor) que pertany al «context» actual. En el cas de les seccions, el camí jeràrquic està gestionat, la qual cosa permet «remarcar» tot l’arbre de seccions que conté l’article mostrat.

Per defecte, SPIP substitueix l’etiqueta #EXPOSE per «on» si l’objecte correspon al context; sinó l’etiqueta és simplement ignorada.

No obstant, l’etiqueta #EXPOSE accepta un o dos arguments, que permeten precisar què s’ha de mostrar per l’objecte remarcat, i què s’ha de mostrar pels altres objectes. Així [(#EXPOSE|oui,non)] mostrarà «si» per l’objecte remarcat, i «no» pels altres.

Visualitzar d’una manera distinta l’article remarcat

Utilitzat de forma simple, l’etiqueta #EXPOSE permet, per exemple, en un menú de navegació, canviar l’aparença de l’enllaç cap a l’article que estem consultant exactament. Per modificar l’estil dels enllaços d’aquest menú, col·locarem l’etiqueta #EXPOSE de la següent manera a dins de l’esquelet article.html:

<BOUCLE_principale (ARTICLES) {id_article}>

	<B_menu>
	<ul>
		<BOUCLE_menu (ARTICLES) {id_rubrique}>
		<li>
			<a href="#URL_ARTICLE"[ class="(#EXPOSE)"]>
			#TITRE
			<a>
		</li>
		</BOUCLE_menu>
	</ul>
	</B_menu>

	#TEXTE

</BOUCLE_principale>

amb els estils següents:

a { color: blue; }
a.on { color: red; font-weight: bold; }

L’article remarcat d’aquesta manera es distingirà de la llista per una presentació visualment diferent.

Desactivar l’enllaç remarcat

Amb una mica d’astúcia, és possible desactivar l’enllaç cap a l’article remarcat i, al mateix temps, escollir l’estil que es vol aplicar:

<B_menu>
<ul>
	<BOUCLE_menu(ARTICLES){id_rubrique}>
	<li>
		<#EXPOSE{span,a href="#URL_ARTICLE"}[ class="(#EXPOSE)"]>
		#TITRE
		</#EXPOSE{span,a}>
	</li>
	</BOUCLE_menu>
</ul>
</B_menu>

crearà el següent codi HTML, on les etiquetes <a> són substituïdes per <span> :

<ul>
<li><a href="article1.html">Tot sobre la meva germana</a></li>
<li><span class="on">Tot sobre mi</span></li>
<li><a href="article3.html">Tot sobre elmeu germà</a></li>
</ul>

que es mostrarà d’aquesta manera:

Històric:

Aquesta funcionalitat va ser introduïda per SP<font color="yellow">IP 1.7.1 amb l’etiqueta #EXPOSER. La seva sintaxi completa era la següent: [(#EXPOSER|oui,non)]

A partir d’SPIP 1.8.2, aquesta ha quedat obsoleta. Per tant, és aconsellable utilitzar #EXPOSE, la sintaxi completa de la qual, presentada més amunt, està més d’acord al model general de les etiquetes d’SPIP.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, òc lengadocian, Türkçe