La «popularitat» dels articles

La noció de popularitat, que exposem a continuació, existeix a partir de la versió de l’SPIP 1.4.

Com calcular les visites

Hi ha centenars de mètodes estadístics per calcular les visites que un determinat lloc registra. La majoria donen corbes, horàries o per dia, que permeten saber si el seu lloc «puja» o «baixa», i verificar que hi ha més gent connectada a la xarxa a finals de la tarda o entre setmana, que els caps de setmana o els vespres...

El nostre objectiu és una mica diferent: es tracta de donar a cada article un valor de «popularitat» que reflecteixi amb força rapidesa una tendència i que permeti, al mateix temps, comparar l’activitat de diferents articles de manera global en tot el lloc (llista d’èxits), a l’interior d’una secció, entre els articles d’un mateix autor, etc.

El mètode que s’aplica és el següent (tranquil·litzeu-vos, us podeu saltar aquesta explicació si no esteu còmodes amb les matemàtiques):
-  cada visita a un article afegeix un cert nombre de punts a aquest article; 1 punt si és un article que es consulta a partir del mateix lloc, a partir d’un enllaç, i 2 punts si es tracta d’una «entrada directe» a partir d’un lloc extern (motor de cerca, enllaç hipertext, sindicació...)
-  cada 10 minuts, el recompte obtingut es multiplica per un petit factor de descompte, que fa que un punt atribuït per una visita a les 10h12 d’un dimecres, valgui l’endemà, a la mateixa hora, mig punt i, el divendres a les 10h12, un quart de punt...;
-  la xifra total es calcula de manera que, en la hipòtesi de que l’article rebi sempre el mateix número x de visites per unitat de temps, el seu resultat s’estabilitzi en aquest valor x. Dit d’una altra manera, si la freqüentació de l’article és estacionària, la seva popularitat acabarà per reflectir exactament el seu número de visites per dia (mòdul el resultat 2 donat per les entrades directes) ;
-  aquesta popularitat s’expressa de dues maneres: l’una, la popularité_absolue (popularitat absoluta), expressa el resultat en qüestió (avaluació de la freqüència quotidiana de l’article) ; l’altre, la popularité_relative (popularitat relativa), un percentatge relatiu a l’article del lloc que té més popularitat (popularité_max, popularitat màxima) ;
-  finalment, la suma de tots aquests valors (absoluts) del lloc ens dóna la popularité_site (popularitat del lloc), que permet comparar la freqüència de dos lloc sota SPIP...

Bucles i etiquetes

Algunes etiquetes permeten recuperar i mostrar aquests valors en les vostres plantilles. El bucle que us mostrem, a continuació, resumeix el conjunt d’aquestes etiquetes:

<BOUCLE_pop(ARTICLES){id_article}{popularite>0}>
<h5>Popularité</h5>
Aquest article té una popularitat igual a #POPULARITE_ABSOLUE, és a dir el 
#POPULARITE % de #POPULARITE_MAX. En total, aquest lloc rep a l’entorn de 
#POPULARITE_SITE visites per dia.
</BOUCLE_pop>

L’etiqueta més útil és la de #POPULARITE ja que ens dóna un percentatge que representa la popularitat de l’article en relació a l’article més popular del lloc. Això permet, també, fer fàcilment classificacions entenedores per tots (amb valors que van de 0 a 100). Les altres etiquetes donen valors absoluts, més difícils d’interpretar pels visitants del lloc.

Nota : tot i que les dades estiguin representades, a la base de l’SPIP, en forma de números reals, el conjunt de totes aquestes etiquetes es mostra encara en forma de números enters, podent-se donar en llocs molt poc freqüentats (llocs de tests, sobretot), coses divertides del tipus:

« Aquest article té una popularitat absoluta igual a 1, és a dir el 17 % de 2. En total, aquest lloc rep a l’entorn de 5 visites per dia».

Finalment, pot ser útil un criteri de classificació: {par popularite}, que farem servir, de la manera següent, per mostrar, per exemple, la llista dels 10 articles més populars d’una secció concreta:

<BOUCLE_hitparade(ARTICLES){id_rubrique}{par popularite}{inverse}{0,10}>
<li>#TITRE (popularité : #POPULARITE %)</li>
</BOUCLE_hitparade>

(Suprimirem {id_rubrique} si volem mostrar una llista d’èxits de tot el lloc).

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands