Variables i Constants de personalització

Alguns comportament de les pàgines del vostre lloc poden ser modificats per mitjà de de variables o de constants PHP. Aquests variables o constants estan normalment definides per SPIP, però, per obtenir una personalització més fina del lloc, l’administrador les pot modificar.
La majoria d’aquestes personalitzacions s’han de definir en un fitxer mes_options.php que tindrem cura de situar-lo a dins del directori config/ del lloc.
Aquest fitxer haurà de ser un fitxer php que comenci per <?php i que acabi per ?> (alerta en no deixar cap espai o línia verge abans de <?php o després de ?>).