_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES

El nom del directori de fitxers permanents accessibles per HTTP. Aquest directori conté les imatges i documents que són descarregats per mitjà de la interfície privada d’SPIP. Conté també els logotips dels diferents elements d’SPIP.

define('_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES', "IMG/");

Aquesta constant és modificable només a ecrire/inc_version.php

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands