_DOC_MAX_SIZE

Aquesta constant defineix el pes màxim en kilobytes per sota del qual SPIP acceptarà gravar un document [1].

És possible definir aquesta constant al vostre fitxer config/mes_options.php (vegeu l’article que se li dedica) [2]

-  Valor per defecte: 0

Exemple:

// els documents de més de 250 KB no es gravaran
define('_DOC_MAX_SIZE', 250);

Quan aquesta constant està definida com a 0 (zero), SPIP no fa cap verificació quan es puja un document.

Vegeu també: _IMG_MAX_SIZE.

Notes

[1pel funcionament dels formularis d’upload, el fitxer document serà en tot cas enviat al servidor. No és fins que s’ha «pujat» que SPIP verifica la conformitat d’aquest fitxer amb la constant.

[2Atenció, això generarà un missatge PHP d’advertència del tipus NOTÍCIA: verifiqueu que el servidor no mostra aquest tipus d’error.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands