_DIR_PLUGINS_AUTO

_DIR_PLUGINS_AUTO defineix l’emplaçament de la carpeta que contindrà els connectors instal·lables pel mecanisme de descàrrega de connectors integrat a SPIP.

  • Apparu en : SPIP 2.1

_DIR_PLUGINS_AUTO és una cadena de caràcters corresponent a un camí relatiu a partir de l’arrel d’SPIP.

És possible definir aquesta constant al vostre fitxer config/mes_options.php (veure l’article qui li hem dedicat).

Definir aquesta constant amb el valor '' (cadena buida) permet desactivar completament la funció d’instal·lació automàtica.

Exemple:

// Desactivar la instal·lació per descàrrega a partir de l'administració de SPIP
define('_DIR_PLUGINS_AUTO', '');

Per defecte, aquesta constant val:

define('_DIR_PLUGINS_AUTO', _DIR_PLUGINS.'auto/');

És a dir: la subcarpeta «auto/» a dins de la carpeta «plugins/»

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands