_IMG_MAX_SIZE

Aquesta constant defineix el pes màxim en kilobytes per sota dels qual SPIP acceptarà gravar una imatge [1].

És possible definir aquesta constant al vostre fitxer config/mes_options.php (veure l’article que se li dedica) [2]

-  Valor per defecte: 0

Exemple:

// Les imatges de més de 350 KB no es gravaran
define('_IMG_MAX_SIZE', 350);

Quan aquesta constant està definida a 0 (zero), SPIP no fa cap verificació quan es puja un document.

No ho confongueu amb _IMG_MAX_WIDTH i _IMG_MAX_HEIGHT.

Notes

[1segons el funcionament dels formularis d’upload, el fitxer imatge s’enviarà de tota manera al servidor. No és fins que no està «penjat» que SPIP verificarà la conformitat d’aquest fitxer amb la constant.

[2Atenció, això generarà un missatge PHP d’advertència del tipus NOTÍCIA: verifiqueu que el servidor no mostra aquest tipus d’error.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands