$GLOBALS[’taille_des_logs’]

Aquesta variable PHP defineix la mida màxima (en KB) dels fitxers de registre d’SPIP (mysql.log, spip.log, prive_spip.log, etc..) que es situen a _NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES.

Es pot personalitzar a mes_options.php, i, per defecte, el seu valor és 100.

Aplicació: si volem no tenir més un fitxer de registre, en tindrem prou afegint a mes_options.php la següent línia:

$GLOBALS['taille_des_logs'] = 0;

Autor merce Publié le : Mis à jour : 27/04/23

Traductions : català, English, français, Nederlands