[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

$taille_des_logs

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


Aquesta variable PHP defineix la mida màxima (en KB) dels fitxers de registre d’SPIP (mysql.log, spip.log, prive_spip.log, etc..) que es situen a _NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES.

Es pot personalitzar a mes_options.php, i, per defecte, el seu valor és 100.

Aplicació: si volem no tenir més un fitxer de registre, en tindrem prou afegint a mes_options.php la següent línia:

$taille_des_logs = 0;

Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat