$GLOBALS[’controler_dates_rss’]

$GLOBALS['controler_dates_rss'] defineix si SPIP ha de verificar les dates dels elements dels fluxos rss dels llocs sindicats.

  • Apparu en : SPIP 1.9.2

Quan SPIP integra els articles resultants d’un flux RSS a la seva base de dades, verifica la data dels articles:
-  si l’article te més d’un any
-  o si la data és de més de dos dies en el futur

Si s’omple una d’aquestes dues condicions, SPIP considera llavors que hi ha un error en la data de l’article i substitueix aquesta per la data actual.

És possible desactivar aquests comportament definint la variable $controler_dates_rss com a false en el fitxer config/mes_options.php (vegeu l’article on se’n parla)

Exemple :

// no modificar la data dels articles sindicats
$GLOBALS['controler_dates_rss'] = false;

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands