$GLOBALS[’spip_header_silencieux’]

Aquesta variable permet precisar si volem que l’encapçalament HTTP [1] contingui les informacions relatives a la versió d’SPIP i als connectors utilitzats, cosa que fa SPIP per defecte.

Heus aquí un exemple de captura proporcionada per Firebug :

Per limitar al màxim les informacions contingudes a l’encapçalament HTTP, hem d’afegir a config/mes_options.php la línia:

$GLOBALS['spip_header_silencieux'] = 1;

Notes

[1L’encapçalament HTTP permet analitzar allò que reenvia el lloc Web (més exactament el servidor web) quan demaneu un URL des del vostre navegador. Podeu provar què retorna el servidor en aquest lloc: http://www.outils-referencement.com...

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands