[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

EL bucle AUTEURS (Autors)

Novembre de 2003 — mis à jour le : Octubre de 2009

Totes les versions d’aquest article:

El bucle AUTEURS, com el seu nom indica, mostra una llista d’autors.

<BOUCLEn(AUTEURS){critères...}>


Si no es precisa cap criteri de selecció, el bucle ens ensenyarà tots els autors que tinguin un article publicat.

Els criteris de selecció

Farem servir un o altre dels criteris següents per indicar com es seleccionen els elements.

-  {tout}: els autors són seleccionats, hagin escrit o no un article.

-  {id_auteur} ens mostra l’autor que té com a identificador id_auteur. Com que l’identificador de cada autor és únic, aquest criteri ens retorna una o cap resposta.

-  {id_article} mostra tots els autors d’aquest article.

-  {lang} selecciona els autors que han escollit, a l’espai privat, la llengua demanada a l’adreça de la pàgina. Si un autor no s’ha connectat mai a l’espai privat, no serà trobat per aquest criteri.

-  {lang_select} Per defecte, un bucle AUTEURS mostra les etiquetes i les cadenes localitzades en la llengua del context (del bucle englobant o de la url). Si s’utilitza aquest criteri, aquestes informacions es localitzaran en la llengua escollida per l’autor.

Els criteris de presentació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les etiquetes següents corresponen als elements extrets directament de la base de dades. Podeu utilitzar-los igualment com a criteri de classificació (generalment: {par nom}).

-  #ID_AUTEUR mostra l’identificador de l’autor.

-  #NOM mostra el nom de l’autor.

-  #BIO mostra la biografia de l’autor.

-  #EMAIL mostra la seva adreça electrònica.

-  #NOM_SITE mostra el nom del seu lloc Web.

-  #URL_SITE mostra l’adreça (URL) del seu lloc.

-  #PGP mostra la seva clau pública per PGP.

-  #LANG és la llengua de l’autor (és a dir, la que aquest ha escollit en l’espai privat).

Les etiquetes calculades per l’SPIP

-  #FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR (a partir d’SPIP 1.4 ) fabrica i mostra un formulari que permet escriure a l’autor. És necessari que el servidor que allotja el vostre lloc Web accepti l’enviament de correus electrònics. Aquest sistema permet que no es mostri l’adreça de correu electrònic de l’autor. NB: si volem que es mostri el formulari, és necessari que l’autor hagi omplert el camp email de la seva fitxa d’autor.

-  #NOTES les notes de peu de pàgina (calculades a partir de l’anàlisi del text).

-  #URL_AUTEUR mostra l’adreça de la pàgina spip.php?auteurxxx.

El logotip

-  #LOGO_AUTEUR el logotip de l’autor, eventualment amb la gestió d’imatge canviant.

El logotip s’instal·la de la manera següent: [(#LOGO_AUTEUR|alignement|adresse)]

Les variants #LOGO_AUTEUR_NORMAL i #LOGO_AUTEUR_SURVOL (a partir d’SPIP 1.6) permeten una visualització més acurada d’aquestes dues variants del logotip.


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat