El bucle HIERARCHIE (jerarquia)

El bucle HIERARCHIE retorna la llista de les RUBRIQUES que porten de l’arrel del lloc a la secció o a l’article en curs.

<BOUCLEn(HIERARCHIE){critères...}>

Els criteris de selecció

Per indicar com es seleccionen els elements, farem servir obligatòriament un dels dos criteris següents:

-  {id_article} retorna la llista de les seccions a partir de l’arrel fins a la secció que conté l’article correesponent a aquest identificador.

-  {id_rubrique} retorna la llista de les seccions a partir de l’arrel fins a la secció corresponent a aquest identificador (exclue).

Nota: A partir de [SPIP 1.8], {tout} permet obtenir també la secció corresponent a l’identificador especificat.

Els criteris {id_article} ou {id_rubrique} no poden ser utilizats amb una comparació. Per exemple, <BOUCLE_hi(HIERARCHIE) {id_article=12}> ens retornarà un error.

Atenció: aquest bucle s’haurà de situar obligatòriament a l’interior d’un bucle ARTICLES o RUBRIQUES — no anirà per si sol a «buscar» l’id_article o l’id_rubrique indicats a l’URL. (El mateix principi serveix pels bucles HIERARCHIE dels esquelets inclosos per l’ordre <INCLURE{fond=xxx}> o <INCLURE(xxx.php3)> per les versions anteriors a 1.9)

Els criteris de publicació

A partir de [SPIP 1.8], tots els criteris de El bucle RUBRIQUES (Seccions) es poden fer servir amb aquest bucle, fins i tot els criteris de triatge (és possible, per exemple, escollir un <BOUCLE_x(HIERARCHIE){id_article}{par hasard}>).

Històric: Fins a la versió [SPIP 1.7.2], Els criteris comuns a tots els bucles no s’apliquen tots a aquest tipus de bucle. Nomès els criteris {"inter"} i {a,b} es podien fer servir.

Les etiquetes d’aquest bucle

Els elements obtinguts amb un bucle HIERARCHIE són les seccions. Per tant, es poden utilitzar totes les etiquetes proposades pels bucles RUBRIQUES.

Note: No hi ha criteri id_breve a HIERARCHIE però, en el cas d’una breu, l’ús d’id_article retornarà tanmateix la bona secció.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 22/09/13

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, русский, Türkçe, українська