_NOM_PERMANENTS_INACCESSIBLES

El nom del directori de fitxers permanents inaccessibles per HTTP. Conté el fitxer de configuració generat per SPIP durant la instal·lació, però també la base sqlite i el fitxer chmod.php (el qual permet gestionar millor el mode d’accés en escriptura determinat pel servidor)

define('_NOM_PERMANENTS_INACCESSIBLES', "config/");

Aquesta constant és modificable només a ecrire/inc_version.php

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands