_ID_WEBMESTRES

_ID_WEBMESTRES defineix el o els administradors que fan la funció de webmestre (cosa que dóna drets suplementaris a la interfície privada).

  • Dépréciés depuis : SPIP 2.1

_ID_WEBMESTRES és una cadena de caràcters composta d’una sèrie d’id_auteur, separats pel caràcter : (dos punts).

És possible definir aquests constant al vostre fitxer config/mes_options.php (vegeu l’article que se li dedica)

exemple :

// donar els drets de webmestre als autors 1, 5 i 18
define('_ID_WEBMESTRES', '1:5:18');

Atenció: els drets de webmestre només seran donats als autors d’id 1, 5 et 18 només si aquests autors són administradors no restringits.

Per defecte, la persona que instal·la SPIP és administrador.

Fixem-nos que a partir de la versió 2.1 d’SPIP, aquesta constant està desvalorada: utilitzarem més aviat la interfície privada que ofereix, a partir d’ara aquesta possibilitat.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : català, English, français, Nederlands