[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

$nombre_de_logs

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


Aquesta variable PHP defineix el número màxim d’arxius de cada fitxer de registres d’SPIP (mysql.log, spip.log, prive_spip.log, etc..) que es poden posar a dins de _NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES.

Efectivament, un cop un fitxer de registre ha arribat a la seva mida màxima, es guarda amb un altre nom i es crea un fitxer buit.

$nombre_de_logs, per defecte, val 4 (correspon de fet a un fitxer en escriptura i 3 fitxers arxivats).

Aplicació: si volem tenir mai un fitxer de registre, en tindrem prou afegint a mes_options.php la línia següent:

$nombre_de_logs = 0;

Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat