$GLOBALS[’nombre_de_logs’]

Aquesta variable PHP defineix el número màxim d’arxius de cada fitxer de registres d’SPIP (mysql.log, spip.log, prive_spip.log, etc..) que es poden posar a dins de _NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES.

Efectivament, un cop un fitxer de registre ha arribat a la seva mida màxima, es guarda amb un altre nom i es crea un fitxer buit.

$nombre_de_logs, per defecte, val 4 (correspon de fet a un fitxer en escriptura i 3 fitxers arxivats).

Aplicació: si volem tenir mai un fitxer de registre, en tindrem prou afegint a mes_options.php la línia següent:

$GLOBALS['nombre_de_logs'] = 0;

Autor merce Publié le : Mis à jour : 28/09/18

Traductions : català, English, français, Nederlands