_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES

El nom del directori dels fitxers temporals accessibles per HTTP. Aquest directori conté principalment la memòria cau de les imatges, fulls d’estil i fitxers Javascript que són manipulats per SPIP.

define('_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES', "local/");

Aquesta constant només es pot modificar a ecrire/inc_version.php

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands